Site Overlay

Suhted tööl on kõige loetum teema

TOP 3: loetuimad artiklid 2022

Inimesi kõnetab kõige enam töökeskkonnas keerulistele inimsuhetele lahenduste otsimine.

Järjekordne aasta on lõppemas ja on aeg teha kokkuvõtteid. Mina otsustasin võtta aasta kokku kodulehe külastatavuse alusel e milliseid artikleid on inimesed kõige enam lugenud. Kokku olen vabakutselise superviisori ja coach ‘ina tegutsemise aastal kirjutanud oma blogisse 19 artiklit – osad on lühemad, osad pikemad; osad otsesemalt supervisiooni ja coaching ‘u teemadel, osade puhul olen saanud inspiratsiooni raamaute lugemisest.

Kolme enimloetud artiklite sisu osas korduvad läbivalt järgmised mõtted:

  • iseenda ja teiste käitumismustrite teadvustamine;
  • oma harjumuspärase käitumis- või suhtlemisviiside teadlik muutmine;
  • konfliktide lahendamine;
  • lahenduste leidmine keerulistele olukordadele;
  • strateegiad tulemuslikumas koostööks erinevate inimestega.

TOP 1

“Kuidas suhtlemistasandite tundmine aitab paremini toime tulla konfliktidega?”

Meie kõigi ideaal on see, et meiega suheldakse kui võrdväärse partneriga, s.o täiskasvanu suhtlustasandilt, end ometi tuleb ette, kus üks vestluspartneritest laskub kas lapsele omasele alt-üles suhtlustasandile või siis võtab hoopiski ülevalt-alla kurja lapsevanema rolli. Arvatavasti tuleb meil kõigil ette, et kasutame neid kõiki kolme. Artikli point on aga see, et konflikte saab lahendada ainult täiskasvanu rollist.

Inimene on täiskasvanu sedavõrd, kuivõrd ta võtab vastutuse ja toimib täiskasvanu rollides.

Malcolm Shepherd Knowles

TOP 2

“Miks Sa peaksid endale tegema DiSC käitumisprofiili?”

Me tihti peame enda käitumis-või suhtlemisstiili iseenesest mõistetavalt kõige sobivamaks (kui mitte öelda õigemaks). Keerulistes olukordades, kus teise inimese väljendusviis või käitumine ei ole meile ootuspärane, soovime ilmselgelt, et teine vestluspartner midagi endas muudaks. Artikli point on aga see, et üksmeelse koostöö tagab see, kui me ise kohaldame oma loomuomast reageerimist vastavalt teise osapoole profiilile.

Inimesed ei jõua tippu, sest neil veab. Nad jõuavad tippu, sest teevad midagi teistest erinevalt.

TONY ROBBINS

TOP 3

“Kuidas aitab kovisioon kaasa organisatsiooni edule?”

Me oleme harjunud omaette toimetama ja iseseisvalt hakkama saama. Kovisiooni, mis on oma olemuselt kollegiaalne coaching, metoodika annab sarnast tööd tegevatele spetsialistidele võimaluse üheskoos arutada oma tööalaseid väljakutseid. Mitmed mudelid – on see siis Bono kuue mütsi meetod, Walt Disney meetod, Roger von Oech meetod või David Cooperrider 4D mudel soodustavad loovust ning aitavad probleemile läheneda uue nurga alt.

Loovus on inimese võime toimida harjunud olukordades uutmoodi ja uutes oludes adekvaatselt.”

JACOB LEVY MORENO

Kokkuvõtvalt

Meeskondade – või laiemalt organisatsioonide paremini tööle saamise valemi leiame Patrick Lencioni “5 põhjust, mis meekskonnad ei toimi?” püramiidist, kui pöörame need põhjused positiivsesse võtmesse.

Hästi toimiva meeskonna loovad meeskonnaliikmed, kes:

  • usaldavad üksteist ja tunnevad end töökeskkonnas üksteise seltsis turvaliselt;
  • julgevad väidelda ideede üle ega väldi eriarvamuste üle arutamist;
  • on pühendunud ühiselt langetatud otsuste elluviimisele;
  • kohustavad üksteist juhul kui märkavad, et mõned kalduvad kokkulepitud rajalt kõrvale;
  • keskenduvad ühiste eesmärkide saavutamisele paremate tulemuste nimel.

Soovin kõigile, et Teie uusaastasoovid täituksid!