Site Overlay

Loovus

Kuidas loovust arendada?

Loovus on ühiskonna sidusaine, mis annab paindlikkuse ja aitab inimestel kohaneda muutuva maailmaga (Jacob Levy Moreno – loovuse ja spontaansuse teoorja looja).

Kaos ja loovus kõnnivad alati käsikäes. Kaose tähendus seisneb selles, et ta hajutab konservimaailma vormid ja suhted.”

Martti Lindqvist

Loovus tähendab psüühika tasandil võimet sisemine kaos välja kannatada ja visandada see mõistlikult niisugusel viisil, et uutmoodi tegutsemine saab võimalikuks. Loovus on niisiis võime toimida harjunud olukordades uutmoodi ja uutes oludes adekvaatselt (…). Loovus on protsesse, mille tulemust ei saa ette teada ja eeldab pühendumist ja andumist” (Lindqvist, 2003).

Loov inimene kujundab oma välist sotsiaalset rolli – mis reeglina tuleneb ametirollist ja millele on iseloomulik teatud käitumine ja kindlad sümbolid – lähtuvalt oma psüühilistest rollidest ja saab seeläbi oma käsutusse loovuse. Psüühilised rollid on mistahes mõttekujutlused, mis tekivad suhetes nii välise kui sisemise tõelisusega.

Roll on psühhodraama inimesekäsitluses sama keskne mõiste kui spontaansus ja loovus. “Rollid kujunevad tegevustes, pidevalt kogedes ja reflekteerides ennast ning oma käitumist. Rollikäitumine sõltub kogemustest, uskumustest ja situatsioonidest. […] 21.sajandit iseloomustab revolutsioon teaduse ja informaatika valdkonnas, mida rajatakse täiesti erinevale baasile – investeerimisele haridusse, inimese intellekti ja loovuse arengusse.” (Märja, T., Jõgi, L., Lõhmus, M., 2021).

Kui vajad tuge loovuse arendamisega tegelemisel – kas siis ise või oma meeskonnas, siis võta minuga julgelt ühendust. Võtan ühelt poolt abiks oma superviisori- ja coachioskused ning teisalt kogemused keskastme- ja tippjuhina, mille sain Prantsuse Instituudist Tallinnas ja Riias ning Tallinna Õpetajate Majast, mida juhtisin kuus aastat.

Küsi personaalset pakkumist!

=

Kasutatud allikad:

Lindqvist, M. (2003) “Julge elu unelm”

Märja, T., Jõgi, L., Lõhmus, M, (2021) “Andragoogika. Raamat täiskasvanute õppimisest ja õpetamisest“