Site Overlay

Privaatsuspoliitika

Isikuandmete töötlemise põhimõtted

Sinu isikuandmete vastutustundlik kaitsmine on minu jaoks oluline. Isikuandmete töötlemise poliitikas kirjeldatakse, milliseid andmeid ja millisel eesmärgil kogutakse.  Andmeid töödeldakse kooskõlas kehtivate seadustega ning isikuandmete töötlemisel lähtume alati Sinu huvidest, õigustest ja vabadustest.

Isikuandmete töötlemine toimub viisil, mis tagab isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades mõistlikke tehnilisi või korralduslikke meetmeid.

Kliendi isikuandmete vastutav töötleja on Allan Kaljakin, Tornimäe 7, 10145 Tallinn.

Isikuandmete töötlemise eesmärgid

Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on minu poolt kogutavate isikuandmete analüüsimine ning läbi selle oma pakutavate teenuste kasutamise lihtsustamine. Lisaks aitab andmete kogumine pakkuda Sulle personaalsemat ning kohandatud veebilehe sisu.

Isikuandmete jagamine ja edastamine

Sinu isikuandmeid ei edastata kolmandatele isikutele, v.a:

 • E-kirjade edastusteenuse pakkuja, juhtudel kui Sulle edastatakse turundusmaterjale ja pakkumisi;
 • Veebikeskkonna arendajale osas, milles see on vajalik selle tõrgeteta toimimise tagamiseks;
 • Kolmandate osapooltega, kellega ma koostööd teen. Sellisel juhul kui otsustan Sinu isikuandmeid jagada oma koostööpartneritega, töödeldakse neid andmeid vastavalt isikuandmete töötlemise juhistele ning üksnes nendel eesmärkidel, mis on kooskõlas minu andmekogumise eesmärkidega;
 • Juriidilistel põhjustel riigiasutustele (nt politseile ja maksuametile).

Eelnimetatud juhtudel töötlevad partnerid saadud andmeid sõltumatute isikuandmehalduritena lähtuvalt oma privaatsuspoliitikast ja juhistest.

Isikuandmete talletamine

Andmete töötlemine on kooskõlas juriidiliste nõuetega, s.t isikuandmeid ei säilitada kauem, kui töötlemiseks on vaja. See tähendab, et andmed kustutatakse kohe, kui neid pole enam otstarbeks, milleks neid koguti, vaja, või pole need enam asjakohased. Isikuandmete käsitsemisel järgitakse alati kõrgel tasemel turvalisuse ja konfidentsiaalsuse nõudeid.

Kliendi õigused isikuandmete töötlemisel

Kliendil on seoses oma isikuandmetega kasutada seadusest tulenevaid õiguseid:

 • Taotleda juurdepääsu enda kohta käivatele isikuandmetele;
 • Nõuda andmete parandamist;
 • Nõuda andmete kustutamist;
 • Piirata isikuandmete töötlemist;
 • Esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele;
 • Nõuda isikuandmete ülekandmist;
 • Nõusoleku tagasivõtmisele;
 • Esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele otseturunduse eesmärkidel (sh isikuandmete analüüsi  ehk n-ö profileerimist);
 • Loobuda uudiskirjadest/personaalsetest pakkumistest.

Veebilehel kogutavad andmed

Veebilehel võidakse läbi erinevate vormide Sinu käest koguda järgnevaid isikuandmeid:

 • Ees- ja perekonnanimi;
 • Isikukood;
 • E-post ja telefon;
 • Ettevõtte nimi ja registrikood;

Küpsiste kasutamise põhimõtted 

Teave küpsiste kohta

Minu veebilehel viibides võidakse koguda Sinu kohta isikuandmeid, mille käigus kogutud teave lehe kasutamise ja külastatud lehtede kohta salvestatakse. Kogutav teave võib puudutada tehnilisi andmeid Sinu seadme ja Interneti-ühenduse kohta (nt kasutatav operatsioonisüsteem, brauseri versioon, IP-aadress, küpsised ja kordumatud ID-d).

Küpsised on väiksemahulised tekstifailid, mis salvestatakse minu veebilehte külastades brauseri poolt Sinu arvutisse või seadmesse, eesmärgiga Sinu veebilehe kogemust parandada, hinnata sisu kasutamist ja toetada enda teenuste turundamist. Küpsised võimaldavad jälgida veebilehe kasutusstatistikat ning muid veebilehel tehtavaid toiminguid.  Küpsised on olulised minu veebiteenuse lihtsamaks ja mugavamaks muutmisel ning kliendile parema teenuse pakkumiseks. Küpsised ei ole ohtlikud ja ei kahjusta arvutit ega faile.

Küpsiste kasutamise eesmärgid

Minu veebileht kasutab konkreetseid küpsiseid eesmärgiga anda kliendile parim võimalik kasutuskogemus ja tagada, et veebisait töötaks efektiivselt. Sellel lehel kasutatakse ainult neid küpsiseid, mida pean vajalikuks ja kasulikuks.

Küpsised aitavad:

 • Mäletada Sinu seadistusi ja eelistusi;
 • Parandada veebilehe kiirust ja turvalisust;
 • Lehte isikustada ja infot kiiremini leida;
 • Plaanida veebilehe parandusi ja arendusi;
 • Pakkumisi ja turundusteateid Sinu vajadustele sobivamaks muuta.

Küpsiste tüübid ja liigitamine

Mina kasutan nii esimese kui ka kolmanda osapoole küpsiseid, mis samal ajal võivad olla ka seansi või püsiküpsised.

 • Ajutised ehk sessiooniküpsised salvestatakse Sinu arvutisse üksnes ajaks, mil Sa konkreetset veebilehitsejat kasutad ning kustutatakse pärast veebilehitseja sulgemist. Ajutisi küpsiseid kasutatakse tavaliselt selleks, et pakkuda arvutikasutajale mugavamat veebilehitseja kasutamise võimalust.
 • Püsiküpsised – salvestavad Sinu eelistused või tegevused. Võimaldavad veebilehel meelde jätta Sinu poolt tehtud varasemaid valikud (näiteks kasutajanimi, keelevalik jne) ning seeläbi pakkuda tõhusamaid ja isikupärasemaid funktsioone.

Sessiooniküpsistega võrreldes on neil pikem tööiga ja need kehtivad igale konkreetsele küpsisele etteantud tähtaja piires. Püsiküpsised ei kustu lehitseja sulgemisel ja salvestatakse Sinu seadmes.

Esimese osapoole küpsised on küpsised, mille mina paigaldan oma kodulehele ning mille abil on mul võimalik salvestada teavet, mida taaskasutatakse järgmisel korral, kui Sa veebilehte külastad.

Kolmanda osapoole küpsised on küpsised, mis on loodud kolmandate osapoolte poolt ning mida mina kasutan analüütilisel eesmärgil. Saadud teavet kasutan oma veebilehe funktsionaalsuse raportite koostamiseks ning veebilehe tõhusamaks muutmiseks.

Küpsised liigituvad omakorda järgmiselt:

 • Rangelt vajalikud küpsised  – need võimaldavad kasutada veebilehe funktsioone ja mäletada vormidesse sisestatud teavet ka siis, kui kasutaja liigub sessiooni ajal muudel alalehtedel. Ilma rangelt vajalike küpsisteta pole kindla veebilehe teenused võimalikud. Rangelt vajalikud küpsised ei kogu turunduslikul eesmärgil teavet ega jäta meelde, milliseid lehti internetis vaadatakse;
 • Jõudlusküpsised – koguvad teavet veebilehe kasutuse kohta ja nende abil saab parandada veebilehe töötamisviisi. Jõudlusküpsised näitavad, milliseid lehti külastati kõige sagedamini, millised olid veebilehe külastamisel tekkinud raskused ning, kas veebilehe reklaam toimib või mitte. Jõudlusküpsised ei kogu teavet isiku kohta ja kogutud teave on anonüümne;
 • Funktsionaalsusküpsised  – need küpsised mäletavad Sinu valikuid ning pakuvad täiustatud ja isiklikumaid funktsioone. Lisaks mäletavad nad tehtud muudatusi, aga ei salvesta tegevusi kolmandatel veebilehtedel;
 • Sihipärased küpsised/reklaamküpsised – neid kasutatakse selleks, et edastada Sinu huvidega sobivaid reklaame ja piirata reklaami nägemise kordade arvu. Reklaamküpsised koguvad andmeid Kasutaja sirvimisharjumuste kohta, mis omakorda võimaldab veebilehel esitada Kasutaja eelistustega kooskõlas olevat reklaamisisu. Lisaks võimaldab vastav küpsiseliik mõõta reklaamikampaania tõhusust.

Kolmandate osapoolte funktsioonid

Näiteks Facebook, Twitter ja Google võivad kasutada oma küpsiseid või muid meetodeid, et koguda teavet veebilehe sisu kohta, mida oled külastanud. Nad kasutavad sedalaadi teavet selleks, et pakkuda kasutusstatistika analüüse ja reklaame Sind huvitavatel teemadel.

Mina ei pääse ligi ega kontrolli neid küpsiseid, mille on minu lehele paigaldanud kolmandad pooled — nende küpsiste kasutamine kuulub paigaldajate privaatsuspoliitika alla. Selleks soovitan Sul eraldi tutvuda kõigi kolmandate poolte privaatsuspoliitikaga.

Veebilehel kasutatavad küpsised

Veebilehel kasutan järgnevaid kasutaja andmeid sisaldavaid küpsiseid:

 • Kasutaja keelevalik;
 • Kasutaja privaatsus- ja kasutustingimustega nõusoleku staatus;
 • Google Analytics süsteemiga seonduvad küpsised;
 • Facebook jagamis- ja sisselogimissüsteemiga seotud küpsised;
 • Twitter jagamissüsteemiga seotud küpsised;
 • Kolmandate osapoolte manusena lisatud sisu küpsised (nt Youtube).

Küpsiste haldamine ja kustutamine

Kui soovid kasutada minu veebilehe kõiki võimalusi, pead Sa küpsiste kasutamiseks oma loa andma.  

Vastasel juhul on Sul õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse, mida saad teha enda veebilehitseja seadetest. Küpsiste blokeerimisel pead arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi pärast küpsiste blokeerimist enam kättesaadavad olla ning ma ei saa garanteerida veebilehe korrektset käitumist.

Ma ei kasuta Sinu andmeid mingil muul kui käesolevas dokumendis nimetatud otstarbel. Tingimuste muutumisel annan Sulle sellest teada ning küsin Sinu käest uuesti nõusolekut.

Juhul, kui oled minu veebilehe kasutustingimustega nõustunud, kuid soovid oma nõusoleku tagasi võtta, palun võta minuga ühendust Allan.Kaljakin@gmail.com.