Site Overlay

DiSC meeskonnacoachingus

DiSC käitumisprofiilide põhjal meeskonnacoaching

Tunned, et ei mõista alati teiste käitumist või iseenda reageerimist mingites olukordades, kui emotsioonid võtavad võimust ja samas ootad oma meeskonnalt tulemuslikumat koostööd?

Just siis on abiks isiksusetüüpi kirjeldav Everything DiSC Workplace individuaalne käitumisprofiil, mis aitab testi tegijal mõista eelkõige iseennast, oma käitumise mõju teistele, reaktsioone teiste inimeste osas ja õppida kohandama oma käitumist meeskonna tõhusama toimimise ja paremate töötulemuste saavutamise nimel.

DiSCi fookuses on käitumisprofiilist tulenevad:

 • tugevused ja ressursid;
 • arengupotentsiaal;
 • motivaatorid;
 • stressiallikad ja käitumine pingeolukorras;
 • eneseteostust piiravad tegurid ja võimalikud takistused;
 • vajadused;
 • suhtlus- ja koostööoskuste edendamine.

DiSC loob niisiis ühise keele meeskonnas ja annab võimaluse koos arutada, milliseid käitumisjooni jagatakse ning mida tehakse erinevalt või teisiti.

DiSC võimaldab tegeleda meeskonnacoachingus järgmiste teemadega:

 • tealikkuse kasv iseendast ja teistest;
 • meeskonnaliiknete professionaalne areng;
 • omavaheline suhtlemine ja koostöö;
 • suhete edendamine;
 • meeskondlike eesmärkide saavutamine.

Saa Everything DiSC Workplace’i kohta rohkem teada järmisest videost:

Everything DiSC Workplace tutvustusvideo (allikas: IPB Partners)

Kuidas DiSC käitumisprofiilide kasutamine coachingus käib?

 • Sa võtad minuga ühendust, täpsustades orienteeruva käitumisprofiilide arvu vastavalt oma meeskonna suurusele.
 • Mina saadan lingi küsimustikule DiSC käitumisprofiili koostamiseks, mis võtab maksimaalselt 20 minutit.
 • DiSC käitumisprofiili saab tellida nii ainult iseendale ja tulla individuaalsesse coachingusse kui tervele meeskonnale ning võtta need aluseks meeskonnacoachingus.
 • Me kohtume enne coachingut, et läbi arutada fookus ning võimalikud probleemsed kohad meeskonnatöös. Coachingus keskendume osaleja(te) tugevustele, ressurssidele, võimalustele. Eesmärk on tõsta teadlikkust iseendast ja teistest ning avastada ja rakendada oma potentsiaali maksimaalselt.

Ühelt poolt võtan abiks oma superviisori- ja coachioskused ning teisalt kogemused ja teadmised DiSC mudelist ja neljast käitumisprofiilist.

Kasutan tegevuslikke meetoteid ja praktilisi harjutusi, mis aitavad meeskonna tõhusust tõsta ja koostööd suurendada.

Iseenda parem mõistmine on esimene samm, et saavutada tõhusamat koostööd teistega.”

Everything DiSC Workplace üks põhiprintsiipidest

DiSC profiilidel põhineva meeskonnacoachingu tulemusel:

 • õpib meeskond üksteise eripäradega paremini arvestama ja “ära kasutama” igaühe potentsiaali;
 • väheneb arusaamatuste hulk ning paraneb omavaheline suhtlus ja koostöö;
 • suureneb töötulemuslikkus.

Kui Sul tekkis soov minuga koostööd teha, siis saada mulle päring!

Küsi personaalset pakkumist!

Kasutatud allikad:

IPB Partnersi koduleht