Site Overlay

Coaching meeskonnale

Meeskonnacoaching

Tunned, et Su meeskond vajab professionaalset toetust tänases tööalases arengus, muutustega toimetulekul ning soovitud eesmärkide saavutamisel?

Just siis aitab meeskonnacoaching, mis on peamiselt tulevikule suunatud muutust käivitav ja meeskonnana kasvamist ja professionaalset arengut toetav pikaajalisem protsess.

Meeskonnacoaching võimaldab tiimis tegeleda:

  • nii igaühe individuaalse kui ka kollektiivse arenguga;
  • infovahetuse ja koostöö tõhustamisega;
  • omavahelise suhtluse efektiivsemaks muutmisega;
  • tööjaotuses ja – rollides selguse loomisega;
  • hirmude jm takistuse eemaldamise või vähendamisega;
  • tiimiliikmete sisemiste resursside kasutamisega kõiige efektiivsemal ja parimal viisil.

Meeskonnacoachingus õpivad meeskonnaliikmed üksteisega avatult ja väärtustavalt suhtlema, jagama oma ootuseid, vajadusi ja rõõme, mis omakorda suurendab meeskonnaliikmete omavahelist usaldust ja parandab koostööd.

Kuidas meeskonnacoaching käib?

Tegu on niisiis koostöösuhtega, kus mina coachina aitan Sul ja/või Sinu meeskonnal ära kaardistada hetkeolukorra ja väljakutsed, sõnastada soovitud eesmärgid, reflekteerida oma senist tööpraktikat ja kogemusi meeskonnana toimemtamisel (tugevued ja arengukohad), toetada vajalike kompetentside ja pädevuste arengut ning luua ruumi, kus turvaliselt tegeleda oma töö kvaliteediga.

Ühelt poolt võtan abiks oma coachi– ja superviisorioskused ning teisalt kogemused keskastme– ja tippjuhina (vaata “Minust”). Kasutan mitmeid võimsaid tehnikaid, mis loovad selguse ja aitavad meeskonnal ühtsena edasi minna.

Empaatilise suhte loomine ja vastaspoole julgustamine oma olukorda põhjalikumalt selgitama on terve inimsuhtluse alus.”

Chriss Voss

Meeskonnacoachingu tulemusel:

On meeskonnas niisis ära kaardistatud kõikide liikmete parimad ideed, omadused ja tugevused ning meeskond osab neid rakendada , et üheskoos positiivseid muudatusi algatada ja elluviia ning saavutada organisatsioonile soovitud tulemusi.

Küsi personaalset pakkumist!

=