Site Overlay

Kovisioon

Kovisioon – grupi- või meeskonnacoaching

Tunned, et Su meeskonnas napib teadmisi ja oskusi konstruktiivselt ja struktureerituna omavahel tööalaseid juhtumeid arutada, et üksteist jõustada?

Just siis aitab kovisioon, mis on professionaalse arengu protsess ja toimub n-ö kolleegidevahelise coachinguna, mille puhul sarnasel ametipositsioonil olevad töökaaslased kohtuvad regulaarselt (üks-ühele või grupina), et analüüsida ja lahendada töö ja professionaalse arenguga seotud olukordi ja väljakutseid eelnevalt kokkulepitud metoodika alusel.

Kõik osalejad on võrdselt eksperdid oma töös ja juhtumite arutelu juhitakse kordamööda, olles üksteisele n-ö coachiks. Olulisel kohal on raamkokkulepped, mis aitavad protsessi juhtimise eest ühiselt vastutust võtta ja turvalises keskkonnas jagada omavahel kogemusi, avada ja teostada oma potentsiaali, jõustada üksteise isiklikku ja professionaalset arengut ning toetada eesmärkide saavutamisel (Vesso, 2019).

Kovisioon võimaldab tegeleda järgmiste teemadega:

  • tööalaste juhtumite üle arutlemisega;
  • omavahel kogemuste jagamisega;
  • oma potentsiaali jagamisega grupiliikmete abiga;
  • üksteise isikliku ja professionaalse arengu toetamine;
  • tööalste eesmärkide saavutamisega.

Kovisioon on niisiis professionaalse arengu protsess, kus koos (“ko”) luuakse ühine visioon. Kui grupp koosneb sama tööd tegevatest professionaalidest, siis on see grupicoaching ja kui kovisioonigrupi moodustavad ühe meeskonna liikmed, siis on see meeskonnacoaching. Taoline koosloome protsess aitab kasutusele võtta kogu grupi potentsiaalsed teadmised, kogemused ja oskused, et luua uusi taipamisi, ideid ja lahendusi.

Kuidas kovisioon käib?

Kovisiooni üheks võtmetegevuseks on refleksioon – iseenda ja oma käitumise teadvustamine. Reflekteerimine võimaldab mõista oma tegevust erinevates seostes, selgitada olukordade olemust.

Kovisiooni kui kolleegidevahelise tööalaste juhtumite arutelu rakendamise eelduseks meeskonnas või organisatsioonis laiemalt on siiski vastava metoodika omandamise baaskoolituse läbiviimine.

Kovisioon toetub põhimõttele, et inimesed pole väliste olukordade ohvrid, vaid oma tunnete, mõtete, käitumiste valijad.”

Signe Vesso

Millised on enam levinud kovisiooni mudelid?

  • Tugevustele suunatud mudel
  • Edukogemuse uurimise mudel

Kui Sul tekkis soov minuga koostööd teha, siis saada mulle päring!

Olen läbinud superviisori ja coachi väljaõppe, mis vastab rahvusvahelistele (ANSE) ja rahvuslikele (ESCÜ) standarditele ja olen Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu 6.taseme superviisor ja coach ning juhatuse liige. Kovisiooni metoodikat olen eraldi õppinud Signe Vesso käe all. Online kovisioonigrupi läbiviimise kogemus on mul Eesti Personalijuhtide LinkedIn võrgustiku liikmete igakuise kovisiooni eestvedamisega.

Küsi personaalset pakkumist!

=

Kasutatud allikad:

Vesso, S. (2019) “Juhtumite lahendamine. Kovisiooni käsiraamat.”