Site Overlay

Walt Disney loovmeetod

Kuidas Walt Disney meetod aitab meeskonnas tõsta loovust ja paremini toime tulla pidevate uuendustega?

Kuidas Walt Disney meetod aitab meeskonnana leida uusi ja ägedaid ideid, on vaja esmalt genereerida palju ideid ja olla loov. Järgnevalt tutvustan taaskord ühte loovmeetodit, mis aitab meeskonnas üles ärata loovust. Klassikalise ajurünnaku (“brainstorming”) kõrval olen varasemalt kirjutanud loovusest ja loovust arendavatest meetoditest nagu Roger von Oechi neli tegelaskuju: “Avastaja”, “Kunstnik”, “Kohtunik” ja “Sõdalane“.

Täna tutvustan Walt Disney loovstrateegiate meetodit, mida kasutatakse supervisioonides ja kolleegidevahelises coachingus, s.o kovisiooni aruteludes.

Eesmärk on genereerida küll uusi ideid, ent veel olulisem on nende kallal meeslonnaga töötada selliselt, et ühelt poolt küll avada maksimumini potentsiaali, teisalt analüüsida idee või projekti elluviimise võimalikkust eri vaatenurkadest.

Disney meetod eeldab, et ideede genereerimisel ja realiseerimisel tuleb läbida 3 etappi:

 • Unistaja etapp
 • Realisti etapp
 • Kriitiku etapp

Selle (kovisiooni)metoodika puhul tuleb silmas pidada, et unistaja ja kriitik ei saa omavahel kokku, et uuenduslikke ideid kriitikaga ära ei hirmuta.

 • Unistaja etapp – võimalikult suure hulga ideede genereerimine, kusjuures fookus on positiivsetel mõtetel ja võimalustel ning unistamisel justkui ühtegi piirangut ega takistust ei ole. Coachingu ühe enim levinud mudelis – GROW langeb “Unistaja” etapp kokku julge unistuse sõnastamisega.
 • Realisti etapp – seisneb “Unistaja” lennukate ideede kontrollimises, s.o parimate ideede valimises ja testimises. Oluline on pragmaatiline lähenemine ja erinevate ressursside (aeg, raha, inimesed…) kaardistamises. GROW mudelis on see sama, mis “Reality” etapp.
 • Kriitiku etapp – on n-ö ​riskikontroll, mis võib kõne all okevate uuenduslike ideede või projekti juures valesti minna. Oluline on hinnata riske, seada kõik kahtluse alla, tuua välja võimalikud kitsaskohad ja takistused, sõnastada poolt- ja vastuargumendid ning lõpuks panna paika konkreetne tegevuskava, et uuenduslikud ideed praktikasse juurutada.

Iga loominguline projekt peab hõlmama kolme aspekti: loomingulist kujutlusvõimet, praktilist tegevust loomingu kujutamiseks ja loodu kriitilist täpsustamist.”

Walt Disney

Loovus on tihedalt seotud psühhodraamaga. Selgitan, kuidas mina psühhodraama rakendajana loovprotsessi integreerin tegevusliku ja kogemusliku aspekti. Selleks on vaja kolme tooli. Loovprotsessi iga osaleja avaldab oma mõtteid kolmest eri vaatenurgast.

Esmalt istub ta esimesele toolile, mille ees on paberile kirjutatud “Unistaja“. Nii pea kui ta on rolli sisse elanud, pakub ta välja nii palju ideid, kui vähegi pähe tuleb, sh neid, mis alguses tunduvad täiesti pöörased ja et reaalses elus neid kindlasti ei saa teostada. Selles faasis hinnanguid ei anta ega hakata teostatavuse üle juurdlema. Kui rohkem ideid ei tule, tõuseb inimene toolilt püsti ja tuleb niiviisi unistaja rollist välja.

Järgmisena istub ta teisele toolile, mille ees olevale paberile on kirjutatud “Realist“. Nüüd elab ta realisti rolli sisse, kes on väga pragmaatiline ja n-ö kahe jalaga maa peal. Ta mõtleb eelarve ja muudele praktilistele aspktidele, mis on teostatavuse seisukohalt olulised. Kui kõik detailid on kõva häälega läbi arutletud, tõuseb ta taaskord toolilt püsti ja tuleb niiviisi ka realisti rollist välja.

Seejärel istub ta kolmandale toolile, mille ees on paberile kirjutatud “Kriitik“. Siin istudes seab ta kõik kahtluse alla, ent siiski konstruktiivsel viisil. Hindab võimalikke riske ja üleüldse, kuivõrd on mäng n-ö küünlaid väärt.

Kogu loovprotsessi jooksul on oluline:

 • hinnanguvaba suhtumine, v.a rollidest tulenev nt “Kriitiku” kriitiline meel;
 • kontruktiivne mõtteviis, sh kitsaskohtade väljatoomusel;
 • koostöine lähenemine.

Viimase puhul on oluline välja tuua, et:

 • “Unistaja” ilma “Realistita” ei suuda oma pööraseid ideid konkretiseerida ega veel vähem realiseerida;
 • “Kriitik” ja “Realist” ei oleks ilma “Unistajata” loomingulised, innovaatilised ja loovad;
 • “Kriitik” ja “Unistaja” ilma “Realistita” tülitseksid alalõpmata;
 • “Unistaja” ja “Realist” saavad küll idaalselt koos asju ette võtta, ent lõpptulemuse kvaliteet poleks kindlasti sama, mis ilma “Kriitikuta”.

Milliseid kovisiooni meetodeid on veel olemas?

Kui Sul tekkis soov õppida kovisiooni metoodikat – kas siis baasmudelit ja/või mitmeid teisi, sh kovisiooni loovmeetodeid, siis telli kovisiooni koolitus!

Esita koolituspäring!

=

Kasutatud kirjandus:

Fabien Antonatos “3 chaises de Disney”

Ithaque coaching “Créativité: stratégie de Walt Disney”

Kastor Corp “3 étapes de la créativité”