Site Overlay

Meeskonna supervisioon

Meeskonna supervisioon

Tunned, et Sa vajad oma meeskonnaga tööalast jõustamist, et lahendada keerulisi tööprobleeme, edendada omavahelisi suhteid ja koostööd või saada lihtsalt uut jõudu ja indu?

Just siis aitab supervisioon, mis on oma olemuselt tööjõustamine ja mille käigus saan Sulle ja Sinu tiimile abiks olla tööalaste juhtumite professionaalse lahendamisega.

Supervisiooni fookuses on niisiis toimetulek tööalaste probleemidega ja neist tuleneva stressiga, võimaliku läbipõlemise ennetamisega, enesekindluse ja otsustussuutlikkuse tõstmisega keerulistes olukordades.

Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühing (ESCÜ), mille liige ma olen 2020. aasta septembrist, määratleb supervisiooni kui “süsteemset nõustamisprotsessi, mille fookuses on indiviidide, tööalaste ülesannete ning organisatsiooni omavaheline interaktsioon.“

Meeskonna supervisiooni teemad:

 • meeskonnaliikmete professionaalne areng;
 • omavaheline koostöö meeskonnas;
 • rollid ja suhted meeskonnas;
 • tööga seotud emotsioonid;
 • meeskonna eesmärkide saavutamiseviisid;
 • teenuste arendamine ja kvaliteet.

Kuidas supervisiooni protsess käib?

Tegu on niisiis koostöösuhtega, kus mina superviisorina aitan Sinu meeskonnal “reflekteerida oma praktikat ja kogemusi, toetada kompetentside ja pädevuste arengut ning luua ruumi, kus turvaliselt tegeleda oma töö kvaliteedi ja eetikaga.” (Vesso, 2019).

Supervisiooni saab loomulikult tulla ka üksi. Individuaalne supervisioon sobib nii Sinule juhina kui ma mõnele tiimiliikmele, kellel on ühel või teisel põhjusel raske end grupisupervisioonis avada.

Hiljuti kirjutasin oma blogis artikli “Esimest korda supervisioonis”.

Ühelt poolt võtan abiks oma superviisori– ja coachioskused* ning teisalt kogemused keskastme– ja tippjuhina (vaata “Minust”). Kasutan mitmeid võimsaid tehnikaid, mis loovad selguse ja aitavad meeskonnal ühtsena edasi minna.

Elu on 10% see, mis Sinuga juhtub ja 90% see, kuidas Sa sellele reageerid.”

Charles R. Swindoll

Meeskonna supervisiooni tulemusel:

 • saab meeskond uut jõudu ja indu;
 • leitakse üheskoos uusi võimalusi oma võimekuse ja potentsiaali kasutusele võtmiseks;
 • toimub igaühe professionaalne areng;
 • üheskoos leitakse parimaid ja lahendusi oma tööalastele väljakutsetele;
 • suureneb meeskonna ühtsustunne ning paraneb omavaheline koostöö ja tõuseb töökvaliteet;
 • tekib parem ülevaade kolleegide tööülesannetest;
 • paraneb infoliikumine ja sisekommunikatsioon;
 • suureneb omavaheline usaldus ning initsiatiivi ja vastutuse võtmine;
 • väheneb stressitase ja läbipõlemise risk ning tõuseb töö efektiivsus, töömotivatsioon ja tööga rahulolu.

Kui Sul tekkis soov minuga koostööd teha, siis saada mulle päring!

Superviisorina on mul erialane väljaõpe Moreno Keskusest, mis vastab rahvusvahelistele (ANSE) ja rahvuslikele (ESCÜ) standarditele. Minu kui superviisori eripära seisneb sotsiomeetria ja psühhodraama tegevuslike meetodite kasutamises supervisiooni protsessis. Ühtlasi olen ma Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu juhatuses ja Eesti Psühhodraama Ühingu liige.

Küsi personaalset pakkumist!

Kui Sinu tiimis on vaja motivatsiooni või meeskonnatunde tõstmist, siis aitab ka see, kui korraldada meeskonnakoolitus või meeskonna arengu- ja koostööpäev.