Site Overlay

DiSC mudel

Mis on DiSC?

Tunned, et ei mõista alati teiste käitumist või iseenda reageerimist mingites olukordades, kui emotsioonid võtavad võimust ja samas ootad oma meeskonnalt tulemuslikumat koostööd?

Just siis on abiks isiksusetüüpe kirjeldav mudel, mis aitab mõista eelkõige iseennast, oma käitumise mõju teistele, reaktsioone teiste inimeste osas ja kohandada oma käitumist, et olla vastavuses teiste inimeste vajadustega.

DiSC loob niisis ühise keele, mis võimaldab:

 • õppida paremini “inimesi lugema” ja mõistma nende motivaatoreid, stressoreid ja potentsiaali;
 • teadlikumalt kohaldama oma käitumist erinevates olukordades ja erinevate inimestega suheldes;
 • meeskonnal tulemuslikumalt koos töötada, vähendades arusaamatusi ja parandades omavahelist kommunikatsiooni;
 • suurendada kõigi kaasamist ja toetab igaühe terviklikku arengut;
 • näitadata kätte meeskonnas erinevate käitumismudelitega seotud väljakutsed, ohud ja võimalused.

Millised on DiSCi rakendamise viisid?

 • enesejuhtiminsel;
 • individuaalse paindlikkuse ja kohandumissuutlikkusel;
 • tagasiside- ja koostöövalmiduse tõstmisel;
 • isiksuse arengu toetamisel;
 • töötajate suunamisel ja toetamisel;
 • tahte ja pühendumuse kujundamisel;
 • loovuse tõstmisel;
 • muutuste elluviimisel;
 • ameti, rolli, ülesande täitmiseks õige inimese valiku tegemisel;
 • karjääri kavandamisel ja talendijuhtimisel;
 • kliendi vajaduste mõistmisel ja ootustele vastamisel;
 • oskusliku probleemilahendusel;
 • pikaajaliste ja viljakate koostöösuhete loomisel.

Supervisiooni või coachingu kontekstis aitab personaalse DiSC käitumisprofiili tegemine inimesel endal olla teadlikum iseendast ja teistest ning õppuda oma loomuomast käitumist kohaldama vastavalt teisecmeeskonnaliimete käitumisprofiilidele.

Kirjutasin Eestis kahe saadaoleva metoodika kohta väikese artikli iseenda kogemusele tuginedes.

“Iseenda parem mõistmine on esimene samm, et saavutada tõhusamat koostööd teistega.”

Everything DiSC Workplace üks põhiprintsiipidest

Küsi personaalset pakkumist!

DiSC mudeli ametlikud esindajad Balticumis on IPB Partners ja Thomas International.

Vaata DiSC mudeli ja nelja käitumisprofiili baaskoolituse tüüppakmumist, mida kohaldan vastavalt Sinu ja Sinu meeskonna vajadustele: