Site Overlay

Coaching

Individuaalne ja meeskonna coaching

Tunned, et vajad professionaalset toetust isiksuslikus ja tööalases arengus, muutustega toimetulekul ning soovitud eesmärkide saavutamisel?

Just siis aitab coaching, mis on peamiselt tulevikule suunatud muutust käivitav ja Sinu sisemist kasvamist ja professionaalset arengut toetav vestlus, võimaldas Sul:

 • paremini aru saada hetkeolukorrast või kõne all olevast probleemist;
 • näha asjaolusid uues valguses, s.o teise nurga alt;
 • selgusele jõuda soovitud tulemuse osas;
 • julgustada endale seadma arengueesmärke;
 • läbi mõelda erinevad tegevused nende saavutamiseks;
 • leida olemasolevatest võimalustest parim tegutsemisviis.

Marilyn W. Atkinson, Rae T. Chois (2007)

Coachingu fookuses on niisiis konkreetsed tegevused Sinu eesmärkide saavutamise nimel, sh tegelemine takistuste ja väljakutsetega.

Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühing (ESCÜ) , mille liige ma olen 2020. aasta septembrist, määratleb coachingut kui “kindla eesmärgi saavutamisele, oskuste või harjumuste omandamisele suunatud struktureeritud koostööd, mis võib toimuda ühekordselt või protsessina. Coaching sobib igaühelele, kelle soov on teha teadlikult tööd iseendaga ning viia ellu muudatusi enda sees ja ümber.”

“Coachingu olemus on julgustada inimesi sihte seadma ja vastutust võtma, lahendama probleeme loovalt, juhtima ise oma arengut, jätkuvalt õppima, olema võimelised langetama häid otsuseid ning teostama oma potentsiaali.” (Vesso, 2019).

Minul coachina on erialane väljaõpe Moreno Keskusest, mis vastavab International Coach Federation (ICF) määratletud standartitele ja minu eripära seisneb sotsiomeetria ja psühhodraama tegevuslike meetodite kasutamises coachingu protsessis.

Lava on targem kui tool!

Aivar Simmermann

Kuidas coaching käib?

Reeglina on tegu vestlusega, mis aitab Sul leida vastused Sinu enda seest ja viia muutuseks vajaminevad tegevussammud ellu tänu oma sisemisele potentsiaalile ja jõuvarudele, ent võttes appi oma psühhodraama väljaõppes omandatud oskused  ning teisalt kogemused keskastme– ja tippjuhina (vaata “Minust”), siis kasutan coacgingu protsessis mitmeid tegevuslikke ja kaasavaid  loovtehnikaid, mis loovad selguse ja aitavad meeskonnal ühtsena edasi minna.

Coaching aitab Sul niisiis tõsta teadlikkust, kasutada sisemist potentsiaali, võtta suurem vastutus Sinu elus toimuva üle ja kohaneda elutervemalt väliste muutustega, mis ei allu Sinu kontrollile ja on n-ö paratamatud.

Coachingu tulemusel:

 • arened Sa professionaalselt;
 • teed enda tööd tõhusamalt;
 • kasutad oma oskusei teadlikumalt ja efektiivsemalt;
 • võtad suuremat vastutust;
 • oled tööga rahulolevam ja motiveeritum.

Ära kuula inimest, kellel on olemas kõik vastused. Kuula seda, kellel on küsimused.”

Albert Einstein

Küsi personaalset pakkumist!

Kasutatud allikad:

Atkinson, M., W., Chois, R.,T. (2007) “Coaching samm-sammult”

Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu koduleht

Vesso, S. (2019) “Juhtumite lahendamine. Kovisiooni käsiraamat”