Site Overlay

Sotsiomeetria

Sotsiomeetria

Tunned, et vajad abi inimestevaheliste suhete edendamises ja nende mõjutamises positiivses mõttes, s.o tulemuslikuma meeskonnatöö ja koostööoskuste ededamisel?

Just siis aitab sotsiomeetria, mis võimaldab teadlikult uurida inimestevahelisi suhteid näiteks meeskonnas või laiemalt organisatsioonis. Suhteid ja nendega seotuid valikuid on võimalik esile tuua, hinnata ja analüüsida, sh nähtamatut osa.

Sotsiomeetria kui valikute kunst võimaldab:

  • jääda neutraalseks;
  • tõmbuda millegi või kellegi suunas, s.o liikuda kellegi poole (suhelda, käia läbi, teha koostööd);
  • eemalduda millestki või kellestki (mitte suhelda, vältida).

Kõik inimesed teevad alalõpmata sotsiomeetrilisi valikuid (Moreno Keskus).

Sotsiomeetria fookuses on niisiis grupis olevate inimeste omavahelisi suhteid graafiliselt punktide või sõlmkohtadena kujutavsotsiaalne aatom” (suhetevõrk). Jacob Levy Moreno lähtus oma definitsioonis ladinakeelsetest sõnadest socius (‘kaaslane’) + metrum (‘mõõt’). Siia alla käivad ka skaalaküsimused ja sotsiomeetriline rivi, mille abil saab määrata igaühe asetsemise kauguse millestki või kellestki. Rivi ühes otsas on 1 ja teises 10.

Selle Jacob Moreno Levy meetodi kasutamise tulemusel muutuvad nähtavaks varjatud hoiakud ja tõekspidamised ning struktuurid grupis: liidud ja konkreetsete inimeste positsioon teiste arvates. “Sotsiaalse eelistatuse ja sotsiaalse mõjukuse skoori alusel jagatakse lapsed vastavalt populaarseteks, tõrjututeks, kõrvalejäänuteks, vastuolulisteks ja keskmisteks” (Kikas, 2015).

Mul on Moreno Keskuses omandatud superviisori, coachi ja psühhodraama rakendaja väljaõpe, olen Eesti Psüphhodraama Ühingu ja Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu liige. Kasutan palju oma töös superviisori, coachi ja meeskondade koolitajana sotsiomeetriat ja psühhodraama tegevuslikke loovmeetodeid.

Kohalolek on enam kui siinviibimine; kui Sinu puudumist ei märgata, siis pole vahet, kas Sa oled siin või mitte.”

Arvo Valton

Küsi personaalset pakkumist!


Kasutatud allikad:

Kikas, E. (2015) “Õppimine ja õpetamine

Eesti Psühhodraama koduleht