Site Overlay

Skaalaküsimused

Kuidas kasutada skaalaküsimusi?

Raamatus “Coaching samm-sammult” ( 2007 ) toovad autorid Marilyn W. Atkinson, Rae T. Chois välja, et tulemusliku ehk inimese käitumises muutust käivitava vestlusele hoo andmiseks sobivad skaalaküsimused, mis võimaldavad hinnata:

  • tänast olukorda seoses kõne all oleva teemaga;
  • motivatsiooni liikuda teemaga edasi;
  • mida on vaja edasiliikumiseks;
  • erinevaid võimalusi ja valikuid;
  • pühendumust soovitud tulemuste saavutamiseks;

Mõningased näited:

“Kujuta ette skaalat ühest kümneni, millel 1 tühistab minimaalset ja 10 maksimaalset väärtust (rahulolu, motivatsioon… ). Kuhu Sa end sellel skaalal asetaksid?”

  • Kui oluline on see küsimus, probleem, teema Sinu jaoks?
  • Sinu rahulolu olukorraga?
  • Sinu pühendumus tulemuse saavutamisel (näiteks projekti lõpuniviimisel)?
  • Eesmärgi või tulemuse saavutamise tõenäosus?
  • Kuivõrd hästi Sa end tunneksid selle eesmärgi või tulemuse saavutamisel?

Kasutatud allikas:

Marilyn W. Atkinson, Rae T. Chois, (2007) ““Coaching samm-sammult”