Site Overlay

Miks Sa peaksid endale tegema käitumisprofiili?

Miks Sa peaksid endale tegema DiSC käitumisprofiili?

DiSC käitumisprofiili olulisus?

DiSC konsultant-koolitajana olen 100% selle neljast peamisest käitumisstiili uurivast mudelist täielikult võlutud. Ma siiralt usun sellesse, et iga inimene peaks DiSC käitumisprofiili testi tegema, sest see lihtsalt on nii täpne ja samas aitab iseennast adekvaatselt analüüsida.

Ma keskendun kahele aspektile:

Mis kasu Sa saad reaalselt DiSC testi ära tegemisest?

Sa saad teadlikumaks iseendast ja oma tugevustest. Samas avastad harjumuspärased käitumismustrid ning kuidas neid teadlikult muuta. Meeskonnas avatult igaühe profiili arutades hakkad Sa mõistma, miks ta just niiviisi käitub ning õpid oma reageerimist kohandama vastavalt sellele, kuidas Sinu käitumine on kõige mõjusam ja tulemuslik konkreetse inimesega ja kõne all olevas situatsioonis.

Millist DiSC käitumisprofiili testi endale valida?

DISC käitumisprofiili tegemiseks on Sul võimalik valida:

Thomas International Baltics Personaalse Profiili Analüüs

Tutvu minu profiiliga.

IPB Partners (Uku ja Mati Sööt) Workplace profiil

Tutvu minu profiiliga.

Thomase Personaalse Profiili Analüüsi täitmine võtab vähem aega (max 10 minutit) ja koosneb vaid 24 küsimusest, kus Sul tuleb hinnata iseloomuomadusi, mis Sinu käitumist kõige enam ja vähem iseloomustavad.

Raport ise on ka väga ülevaatlik ja sisutihe. Kolm graafikut annavad järgmise ülevaate:

 1. Kirjelduse Sinu isiksuse loomuomasest käitumisest (graafik III):
  • mida Sa vajad?
  • mis on Sinu peamine motivatsioon?
  • millised on Sinu hirmud?
  • mis on Sinu tugevused ja tööalased rõhuasetused?

2. “Töömaski” ehk kuidas teised Sind tööl näevad (graafik I):

 • kuidas Sinu käitumine töökeskkonnas muutub võrreldes eelkirjeldatuga?

3. Kirjelduse Sinu käitumise muutumisest surve all või stressirohketes olukordades (graafik II):

 • kuidas pinge all käitumine muutub võrreldes loomuomase n-ö pingevabas õhkkonnas käitumisega?
 • millised on võimalikud ilmingud frustratsioonist?

Everything DiSC Workplace profiil:

 • annab esmalt ülevaate DiSC mudelist kui töövahendist;
 • tutvustab DiSC peamisi printsiipe;
 • Sinu käitumisprofiili kokkuvõte (1 lk) toob välja:
  • Sinu isiksuse üldise kirjelduse;
  • Kuidas teised võivad Sind kõrvalt tajuda?
  • Millise mulje võivad teised Sinule jätta?
  • Mis Sulle tööalaselt sobib ja mida meeldib teha?
  • Mis Sind motiveerib?
  • Milline on Sinu panus tööellu?
 • kirjeldab detailselt Sinu prioriteete (millele Sulle meeldib keskenduda arvestades Sinu loomuomast käitumisprofiili) ja motivaatoreid;
 • aitab Sul teadvustada seda, mis võib stressi tekitada.

Everything DiSC Workplace profiili küsimustiku täitmine võtab oluliselt rohkem aega, see maksab kordades rohkem, ent on sellest tulenevalt ka palju põhjalikum (20 lk) võrreldes Thomase Personaalse Profiili raportiga (3 lk). Kirjeldavat teksti on iseseisvalt lihtsam tõlgendada kui graafikuid, mida peab aitama lugeda sertifitseeritud DiSC konsultant. Samas on Thomase raport ilmselgelt konkreetsemale ja graafikuid hästi mõistvale inimesele vähem koormavam lugemine kui pikk kirjeldav tekst.

Everything DiSC Workplace profiili eripära ja väärtus seisneb aga selles, et see sisaldab:

 • personaalset kokkuvõtet konkreetsete soovitustena, kuidas Sinu töö tõhusamaks muuta;
 • kirjeldusi võimalikest reaktsioonidest kõigile neljale eri käitumisstiilile, sh endale sarnasele profiilile ja strateegiaid tulemuslikuks koostööks eri käitumisprofiilidega inimestega.

Öeldakse, et puhtaid tüüpe esineb elus harva. Nii on seal välja toodud kõikvõimalikud varjundid: DC, D, DI, I, IS, SI, S, SC, CS, C, CD.

Kumma DiSC käitumisprofiili kasuks oma valik langetada, see sõltub Sinu eesmärgist ning kuivõrd põhjalikku informatsiooni on vaja. Näiteks värbamissituatsioonis on sõelale jäänud kandidaatide profiilide analüüsimisel vaja täiesti teistsugust infot kui olemasoleva tiimi omavahelise koostöö arendamisel.

Coachi, superviisori ja meeskonna koolitajana soovitan teha personaalne käitumisprofiili määratlev test igal juhul, sest:

 • coachingus aitab olemasolev profiil seada arengueesmärke;
 • supervisioonis aitab see paremini mõista tööpingeid, stressiallikaid ja keeruliste töösuhete põhjuseid;
 • meeskonna arengupäeval aitavad igaühe profiilid leida koostööd edendavaid kokkuleppeid ning tuua selgust töörollides.
 • koolitusel aitab profiil algpunkti ära kaardistada ja seada isiklikud eesmärgid, mida saavutada koolituse käigus.

Küsi personaalset pakkumist!