Site Overlay

Psühhodraama tehnika “rollivahetus”

Mis on rollivahetus ja mis kasu see toob?

Rollivahetus (“role reversal”) on Jacob Levy Moreno loodud psühhodraama meetodi üks kolmest baastehnikatest teisiku (“double”) ja peegli (“mirror”) kõrval. Martti Lindqvist (2003) väidab, et rollivahetuse tulemusel muutub inimene selleks, mida ta mõtleb, millest unistab või mida kogeb.

Rollivahetus annab võimaluse uurida eneses olevaid “vastandrolle” ja avastada seeläbi iseennast, sest inimese mina moodustubki tema rollidest.

Moreno järgi on roll inimese ainulaadne toimimine antud ajahetkel, sest inimene rakendab teatud käitumismalli. Roll on alati seotud olukordade, uskumuste, käitumise, tunnete, mõtete, teadmiste, tagajärgede, reaktsioonidega jne.

Spontaansete rollide võtmine ja rollivahetus võimaldab leida konkreetsele olukorrale erinevaid vaatenurki ja näha asju teise inimese, s.o vastandrolli pilgu läbi.

Tuues paralleele teatriga, kirjeldab Ingo Normet Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Lavakunstikooli sisseastumiskatseid, et: “Otsime kurvas rõõmu, rõõmsas kurbust, lobisejas vaikimist, napisõnalises lobinat, kinnises seksapiilsust, seksapiilses kedagi suurt ja rohmakat.” (2011: 62).

Tähtis on alati meeles pidada, et me ise meelitame ümbritsevaid inimesi oma ellu ja nad mängivad neid rolle, mille meie neile oleme määranud.

Anatoli Nekrassov
rollivahetus
Rollivahetus / autor: Allan Kaljakin

Kasutatud allikad:

Lindquist M. (2003) “Julge elu unelm”

Normet I. (2011) “Ujuda selles vees. Teatrikooli aabits”