Site Overlay

Läbirääkimised konfliktide lahendamisel

Läbirääkimised konfliktide lahendamisel

Läbirääkimised on laialt levinud viis saavutada kokkulepped erimeelsuste lahendamiseks. Vastandlikes huvide korral on eesmärk leida osapooli rahuldav kompromiss.

Tihti kasutatakse graafilist joont läbirääkimistasandi kirjeldamiseks, mille ühes otsas on miinimum, alla mille ei olda nõus kokkuleppima ja teises otsas maksimum, mida loodetakse läbirääkimiste käigus saavutada. Miinimum peab kusjuures olema veel kasulik ja maksimum arukas (Krips, 2011).

Guttman (2004) esitab vastuolude käsitlemiseks järgmise mudeli:

  • Kontakti loomine (olles eelnevalt teadvustanud oma vajadused ja eesmärgid, mida loodetakse saavutada);
  • Seisukohtade väljaselgitamine (teise osapoole vajaduste ja eesmärkide teadasaamine);
  • Kokkuvõtete tegemine olukorrast (ühisosa ja erinevuste teadvustamine kummagi osapoole seisukohtades);
  • Kokkuleppe sõlmimine (ettepanekute esitamine, mis arvestavad kummagi osapoole huve ja on kummalegi kasutoovad).

Inimesed on alati valmis kaotuse vältimiseks suuremaid riske võtma kui kasu teenimiseks.

Veenduge, et teie vastaspool teaks, et kui ta ei tegutse, võib ta millestki ilma jääda.

Chris Voss

Kasutatud allikad:

Gutmann (2004)

Krips (2011)

Voss (2019)