Site Overlay

Coachingus loovuse arendamine psühhodraama meetodil

Kuidas coachingus tegeleda loovuse arendamisega psühhodraama meetodil?

Coachingus tegeletakse eesmärkide seadmisega. Mõne uue idee või uuenduse elluviimise rakendatavust aitavad analüüsida Roger von Oech’i 4 peamist loovtegelaskuju.

Avastasin selle Ameerika loovmõtlemise uurija suurepärase teooria, millele coachi ja superviisorina tugineda, kui kliendi väljakutse on seotud mõne uue idee või uuenduse elluviimisega. Ta toob välja 4 peamist tegelaskuju, kes kõik on loovusprotsessis väga olulised ja kummutab seega müüdi loovprotsessist kui pelgalt ideede genereerimisest:

Avastaja ülesanne on:

 • olla tähelepanelik ja uudishimulik ümbruskonna vastu (asjaolude, faktide, varasemate ja uute kogemuste, teda valdavate tunnete ning mõtete jms vastu);
 • otsida kõike, mis on uus ja niipalju kui võimalik ega mitte piirduda ühe konkreetse valdkonnaga, luues seejuures uusi seoseid ja mõelda täiesti “kastist välja”;
 • suhelda uute inimestega ja taaskord – nii palju kui võimalik.
Avastaja (ing k “explorer”)

Mõeldes Belbini rollidele, näen sarnasusi innovaatori ja võimaluste otsijaga.

Kunstnik on rõõmsameelne, positiivse ja avatud eluhoiakuga ning mänguline, kelle ülesanne on:

 • olla hea kujutlusvõimega, inspireeruda Avastaja kogutud infost ja ideedest, n-ö unistaja-tüüpi, kes ei mõtle ebaõnnestumisele ega karda läbikukkumist;
 • katsetada seniproovimata asju ja omavahel kokku panna täiesti uut nagu ta oma molbertil erinevaid värve ning toone kombineerib;
 • mitte lasta end segada kriitikast ja vastuseisust.
Kunstnik (ing k “artist”)

Kohtunik on neljast persoonist kõige reserveeritum ja tema ülesanne on:

 • analüüsida Kunstniku ideede ellurakendatavust ja kontrollida, kuivõrd on üldse reaalne, aga ka mõistlik neid teostada;
 • olla ratsionaalne n-ö “kahe jalaga maa peal” ja eraldada teostatavad ideed teostamatutest;
 • teha järeldusi ja kokkuvõtteid läbitöötatud materjalist, olles seejuures objektiivne ja eelarvamustevaba.
Kohtunik (ing k “judge”)

Mõeldes taaskord Belbini rollidele, näen sarnasusi hindaja ja asjatundjaga.

Sõdalane on (hull)julge ja vankumatult enesekindel, kelle ülesanne on:

 • viia ellu ideed, mis on läbinud Kohtuniku karmi “sõela”;
 • julgustada takistustest ülesaamist ja lõpule viimist, midagi või kedagi kartmata.
Sõdalane (ing k “warrior”)

Head ideed ilma neid ellu viimata ei ole midagi väärt või nagu ütleb Põhjamaade investeerimispanga asepresident Gunnar Okki:

Üks keskpärane strateegia, mida suurepäraselt ellu viiakse, on kordi parem, kui suurepärane strateegia, mida keskpäraselt ellu viiakse.”

Kuidas jõuda elluviimist vajavate ideede leidmiseni?

Psühhodraama coachi ja superviisorina tooksin ma mängu 4 tooli, millele istudes tuleb Sul oma ideed vaadelda ülal kirjeldatud neljast rollist.

Neli tooli: Avastaja, Kunstnik, Kohtunik, Sõdalane.

4 erinevat vaatenurka kõne all oleva uuenduse ellurakendamisel ja tänu mitmekordsele rollivahetusele, on tegu väga tõhusa loovust arendava meetodiga, mis elavdab loovusprotsessi tulemuslikkust, aidates Sul läbi mõelda erinevad perspektiivid ja jõuda seeläbi Sinu seisukohast parima võimaliku lahenduseni. Jacob Levy Moreno sõnadega:

Loovus on võime toimida harjunud olukordades uutmoodi ja uutes olukordades adekvaatselt.

Martti Lindqvist

Oluline on läbi kogeda kõigi nelja Roger Von Oechi tegelaskuju kõik etapid ehk kohtuda igaühega neist.

Selle protsessi eesmärk on aidata Sul saada teadlikumaks iseendast ja oma ideede rakendatavusest praktikas ja arendada loovust, loovmõtlemist ning -tegutsemist uuenduste ellu viimise keerukas protsessis ja sellega kaasnevate väljakutsetega.

Protsessi lõpus kutsun Sind peegli tehnika abil vaatama n-ö kõrvalt kõiki neid nelja tegelaskuju. Olen kindel, et Sind valdav uus taipamine on hindamatu väärtusega kogemus, mida saab saavutada vaid psühhodraama tegevuslike meetoditega.

Roger von Oechi nelja loovtegelaskuju meetod on sarnane Walt Disney loovstrateegia meetodiga.

Kasutatud kirjandus:

www.out-the-box.fr artikkel “Les 4 roles créatifs de Roger von Oech”

“Lindqvist, M. (2003) “Julge elu unelm. Rühmamatk loovusesse.”