Site Overlay

“Bono kuus mütsi” loovmeetod

Kuidas Bono 6 mütsi aitavad jõuda ideest teostuseni?

Loovus ja pidevad uuendused tagavad organisatsiooni järjepideva arengu ja edu tulemuste saavutamise, ent kuidas Bono kuue mütsi meetod aitav ideest parima teostuseni?

Erinevad loovmeetodid aitavad jõuda heast ideest suurepärase lõpptulemuseni, olgu siis tegu meeskonna coachingu ehk kovisiooniga. Varasemalt olen kirjutanud Roger von Oechi loovtegelastest, kelle rolli võttes saab uue idee läbi käia eri vaatenurkadest lähtuvalt. Sarnane on Walt Disney loovstrateegia mudel.

Coaching on inspireeriv ja loominguline partnerlus, mille käigus julgustan oma kliente nende professionaalset ja isiklikku potentsiaali maksimaalselt ära kasutama. Täna tutvustan Edward Bono “Kuue mütsi meetodit”, mis võimaldab analüüsida kõne all olevat ideed või projekti väga mitmest vaatenurgast.

de Bono meetod sündis nii, et ta pani kusjuures tähele, et inimestel on kalduvus teha alati liiga palju korraga ja meie mõtetes segunevad loogika, emotsioonid, informatsiooni üleküllus ja kriitikat. Tulemuseks on see, et mõte pole lõpuks konstruktiivne. Nii tekkis de Bonol idee keskenduda ajaurünnaku tüüpi mõttetalgute protsessis ühele asjale korraga.

Psühhodraama superviisori ja coachina otsin alati viise integreerida psühhodraamat ja loovmeetodeid. Superviisorina tuleb mul tihti juhtida meeksondade arutelusid ja on hea, kui on n-ö varukast võtta ägedaid mudeleid, kuidas klientide probleemidele otsida lahendusi struktureerituna. de Bono jagab selle protsessi 6 erinevaks faasiks, millest igaüks on kujutatud värvilise mütsiga, mis sümboliseerib mõtteviisi. Protsess on väga lihtne: iga grupi liige peab panema korraga pähe kujuteldava mütsi ja mõtlema antud probleemile, toetades ilmselgelt mõtteviisi, mis vastab nende kantud mütsile. Mütside kasutamise järjekord määratakse eelnevalt kindlaks vastavalt lahendatavale probleemile (nt: kõigepealt mõtleme valgele, seejärel punasele, seejärel mustale jne).

  • VALGE MÜTSI kandja väljendab neutraalsust: ta läheneb probleemile puhtalt faktidele tuginedes (nt arvandmed, arvud ja muu taoline teave) ilma kuidagi hinnanguid andmata.
  • PUNASE MÜTSI kandja väljendab tugevaid emotsioone seoses kõne all oleva eemaga: ta esitab oma seisukohta peamiselt just tunnetele ja intuitsioonile tuginedes, kartmata kuidagi teiste tagasisidet oma emotsinaalsele lähenemisele.
  • MUSTA MÜTSI kandja näeb kõike negatiivses valguses ja esitab vastuväiteid, tuues välja ohud ja riskid, mis idee teostumisega võivad kaasneda kutsudes üles ettevaatlikkusele.
  • KOLLASE MÜTSI kandja tagasiside on seevastu positiivne: ta julgustab ellu viima välja pakutud ideid ja mõtteid kõige pöörasemal, ent optimistlikul viisil, süstides lootust ja optimismi.
  • ROHELISE MÜTSI kandja esindab loovust: ta otsib alternatiivseid lahendusi ja viise näha kõne all olevat probleemi teistsugusest vaatenurgast, pakkudes n-ö “kastist välja” mõtteid.
  • SINISE MÜTSI kandja on protsessi juht ja eestvedaja, kes suunab ideid ja mõttevahetust erinevate mütside kandajate vahel.

Coachingu eesmärgiks on aidata kliendil võimalikke lahendusi vaadata kõrvaltvaataja pilguga vaadata. de Bono 6 mõtsi võimaldavad olukorda vaadelda eri vaatenurkade kaudu ja analüüsida võiamlikke käitumisviise. Tegu on ühtlasi õppimist ja enesearengut toetava protsessiga, mille käigus mina coachina julgustan Sind ja Sinu meeskonda n-ö eneseavastusretkel, vastutan protsessi eest, kasutan professionaalselt coaching’u-tehnikaid, ent vastutuse saad oma arengu ja muutustega toimetuleku eest võtta vaid Sina ise.

Tulles tagasi selle juurde, kuidas protsess välja näeb, siis sessioon algab ja lõppeb alati sinise mütsiga, mis on arutelude edenemise sümbol. Ta n-ö orkestrijuhina on see, kes hoolitseb selle eest, et kõik läheks kokkulepitud metoodika järgi ja et igaüks täidaks õigel ajal talle määratud rolli, hoiab korda ja vajadusel paneb mõtted kirja. Kovisioonis kui sama alaapetsialistide arutelude kontekstis on tegu sessioonijuhiga. Taoline lähenemine on kooskõlas coachingu mõtteviisiga, et loomeprotsessis ei nõustata klienti, vaid lastakse meeskonnal ise leida sobivaid lahendusi.

Kuidas see 6 mütsi meetod siiski praktikas välja näeb?

Kui probleem või küsimus, millele otsitakse lahendust, on sõnastatud ja kirja pandud, pannakse paika 6 tooli, millest igaüks tähistab ühte ülal mainitud rolli. Iga ajurünnakus osaleja analüüsib olukorda ja proovib leida lahendusi, katsetades kordamööda 6 erinevat mõtteviisi.

Coachingu mõtteviis keskendub tulevikule ja seetõttu on oluline on jõuda loovprotsessis konkreetsete tegevussammudeni, kuidas siis liikuda edasi püstitatud eesmärkide elluviimisel.

Uuri lähemalt!

Kasutatud allikad:

Grandserre, E. “Les six chapeaux de Bono”

Granger, R. “Soyez créatif grâce aux 6 chapeaux de la réflexion”