Site Overlay

2023. aasta enim loetud artiklid

TOP 3: loetuimad artiklid 2023

Inimesi kõnetab endiselt kõige enam töökeskkonnas keerulistele inimsuhetele lahenduste otsimine.

Järjekordne aasta on lõppemas ja on aeg teha kokkuvõtteid. Mina otsustasin võtta aasta taaskord kokku kodulehe külastatavuse alusel ehk millistel teemad on inimesed kõige enam minu blogipostitusi lugenud.

Kolme enimloetud artiklite sisu osas korduvad läbivalt järgmised mõtted:

  • iseenda ja teiste käitumismustrite teadvustamine;
  • oma harjumuspärase käitumis- või suhtlemisviiside teadlik muutmine;
  • konfliktide lahendamine;
  • lahenduste leidmine keerulistele olukordadele;
  • strateegiad tulemuslikumas koostööks erinevate inimestega

TOP 1

“Kuidas suhtlemistasandite tundmine aitab paremini toime tulla konfliktidega?”

Meie kõigi ideaal on see, et meiega suheldakse kui võrdväärse partneriga, s.o täiskasvanu suhtlustasandilt, end ometi tuleb ette, et üks vestluspartneritest – on see siis kolleeg tööl, elukaaslane või sõber-tuttav argielust, kes võtab kas ülevalt-alla kurja lapsevanema rolli või laskub hoopiski lapsele omasele alt-üles suhtlustasandile. Arvatavasti tuleb meil kõigil ette, et kasutame neid kõiki kolme. Artikli point on aga see, et konflikte saab lahendada ainult täiskasvanu rollist.

Muide, tegu on ühtlasi 2022.aasta kokkuvõttes enim loetud blogiartikliga!

Inimene on täiskasvanu sedavõrd, kuivõrd ta võtab vastutuse ja toimib täiskasvanu rollides.

Malcolm Shepherd Knowles

TOP 2

“Kuidas aitab kovisioon kaasa organisatsiooni edule?”

Me oleme harjunud omaette toimetama ja iseseisvalt hakkama saama. Kovisiooni, mis on oma olemuselt kollegiaalne coaching, metoodika annab sarnast tööd tegevatele spetsialistidele võimaluse üheskoos arutada oma tööalaseid väljakutseid. Mitmed mudelid – on see siis Bono kuue mütsi meetod, Walt Disney meetod, Roger von Oech meetod või David Cooperrider 4D mudel soodustavad loovust ning aitavad probleemile läheneda uue nurga alt.

Taaskord on tegu 2022.aasta kokkuvõttes figureerinud artikliga, ent on tõusnud loetavuselt top 3 kolmandalt positsioonilt teisele kohale!

Loovus on inimese võime toimida harjunud olukordades uutmoodi ja uutes oludes adekvaatselt.”

JACOB LEVY MORENO

TOP 3

“Miks Sa peaksid endale tegema DiSC käitumisprofiili?”

Me tihti peame enda käitumis-või suhtlemisstiili iseenesest mõistetavalt kõige sobivamaks (kui mitte öelda õigemaks). Keerulistes olukordades, kus teise inimese väljendusviis või käitumine ei ole meile ootuspärane, soovime ilmselgelt, et teine vestluspartner midagi endas muudaks. Artikli point on aga see, et üksmeelse koostöö tagab see, kui me ise kohaldame oma loomuomast reageerimist vastavalt teise osapoole profiilile.

Ka see blogiartikkel oli 2022.aasta kokkuvõttes top 3 seas, ent langenud teiselt kohalt kolmandale!

Inimesed ei jõua tippu, sest neil veab. Nad jõuavad tippu, sest teevad midagi teistest erinevalt.

TONY ROBBINS

Kolme loetuima artikli seast jäi napilt välja minu enda lõppeva aasta lemmik artikkel: “Kuidas toime tulla sisemise kriitikuga?”

Kes meist poleks märganud, et mõnikord peaksime justkui sisemist kahekõne iseendaga: üks osa meist on justkui positiivne, uudishimulik ja julge katsetama midagi uut või teha midagi uutmoodi ning siis teine osa meist on negatiivne, meid tagasihoidev ja kõike pelgav. Ta on süüdistav, etteheitev, vigu otsiv, solvav, ründav… Kindlasti tuleb tuttav ette. LOE SISEMISEST KRIITIKUST LÄHEMALT!

Enda vastu lahke olemine ja enese aksepteerimine ei võrdu loobumisega, ent võib pakkuda võimalust lõpetada enesepiitsutamine ja asuda elama täisväärtuslikku elu.

dr. SOPHIE MORT

Kokkuvõtvalt

Meeskondade – või laiemalt organisatsioonide paremini tööle saamise valemi leiame Patrick Lencioni “5 põhjust, mis meekskonnad ei toimi?” püramiidist, kui pöörame need põhjused positiivsesse võtmesse.

Hästi toimiva meeskonna loovad meeskonnaliikmed, kes:

  • usaldavad üksteist ja tunnevad end töökeskkonnas üksteise seltsis turvaliselt;
  • julgevad väidelda ideede üle ega väldi eriarvamuste üle arutamist;
  • on pühendunud ühiselt langetatud otsuste elluviimisele;
  • kohustavad üksteist juhul kui märkavad, et mõned kalduvad kokkulepitud rajalt kõrvale;
  • keskenduvad ühiste eesmärkide saavutamisele paremate tulemuste nimel.

Loe 2022.aasta TOP 3 loetuimate artiklite kokkuvõtet “Suhted tööl on kõige loetum teema“!

Soovin kõigile, et Teie uusaastasoovid täituksid!