Site Overlay

Psühhodraama kasutamine coachingus

Psühhodraama kasutamine coachingus

Kuidas integreerida coachingu sessiooni tegevuslikke psühhodraama meetodeid?

Alustan coachingu sessiooni olemuse defineerimisest.

Raamatus “Coaching samm-sammult” ( 2007 ) defineerivad autorid Marilyn W. Atkinson, Rae T. Chois coachingut kui muutust käivitavat vestlust, mille aluspõhimõtted on järgmised:

  • sügava usaldusliku kontakti loomine ja usalduse süvendamine;
  • aktiivne tähelepanelik kuulamine, jättes kõrvale kõik oma hinnangud, arvamused ja soovitused;
  • väärtuskeskne lähenemine;
  • probleemide vaatamine lahenduskeskselt.

“Kui kuulad inimesi eeldades, et nad on katki või vajavad Su abi, siis väljendad Sa muret. See aga kinnitab tavaliselt nende negatiivseid ja piiranguid seadvaid veendumusi, mis tõenäoliselt tulenevad lapsepõlveaegsest sisseprogrammeerimisest.”

(Marilyn W. Atkinson, Rae T. Chois, 2007:50)

Coachingu sessioon on inimese arengule suunatud vestlus, mis seisneb õigete küsimuste esitamises ja aktiivsel kuulamisel, aidates inimesel tõsta teadlikkust oma eesmärkidest ja käivitada muutust tema käitumises.

Signe Vesso (2019) järgi on coachi eesmärk julgustada inimesi:

  • sihte seadma ja vastutust võtma eesmärkide saavutamisel;
  • lahendama probleeme loovalt;
  • juhtima ise oma arengut;
  • järjepidevalt õppima;
  • olema võimelised langetama häid otsuseid;
  • teostama oma potentsiaali.

Coachigu sessioon lähtub kliendiga eelnevalt kokkulepitud eesmärgi saavutamist silmas pidades ja on uute harjumuste omandamisele suunatud struktureeritud koostöö, mis võib toimuda ühekordselt või pikemajaliselt. Treenimine sobib igale inimesele, kelle soov on teha teadlikult tööd iseendaga ning viia ellu muudatusi enda sees ja ümber. Juhitud treenimist kasutavad nii äri – kui ka avaliku sektori juhid, asjatundjad ja võtmetöötajad, kuid see nõustamismeetod sobib igale inimesele.

Psühhodraama coaching on inimese teadlikkuse tõstmise ja arengu toetamise viis läbi “kohtumise” (inglise keeles “encounter”), mida võimaldab rollivahetuse meetod.

Psühhodraama meetodi integreerimine coachingu sessiooni aitab KOGEDA valikuvõimalusi, see tähendab läbi proovida ja tunneda psühhodraama laval, kuidas on olla ühe või teise otsuse tegemisel.

Ka supervisioonis kasutatakse coachingu elemente vastavalt vajadusele töö osana.

Kasutatud allikas:

Atkinson M.W., Chois, R., T. (2007) ““Coaching samm-sammult”

Vesso V. (2019) “Kovisiooni käsiraamat. Juhtumite lahendamine”