Site Overlay

Kovisioon & supervisioon

Kovisioon või supervisioon?

Mis vahet on kovisioonil ja supervisioonil?

Kovisioon on struktureeritud metoodika tööalaste juhtumite arutamiseks. Supervisiooni fookuses on samuti tööalased olukorrad, kusjuures juhtumite käsitlemiseks võib kasutada kovisiooni baasmudelit. Peamine erinevus seisneb kahes aspektis.

Esiteks, kovisioon on sama tööd tegevate spetsialistide omavaheline arutelu ja tööalastele situatsioonidele lahenduste koos leidmine (inglise keeles “co – vision”). Sestap nimetatakse kovisiooni ka kolleegidevaheliseks coachinguks. Tööjuhtumite arutlemiseks kasutatakse kindla struktuuriga kovisiooni mudeleid. Coachingust tuttav GROW mudel, kovisiooi baasmudel, tugevustele suunatud mudel, väljakutse lahendamise mudel, Walt Disney meetod pluss teised loovmeetodid sellistelt meestelt nagu Roger von Oech, David Cooperrider, Edward de Bono.

Loe rohkem kovisioonist ja soovi korral telli oma organistasiooni kovisiooni grupijuhtide koolitus. Koolitusel käsitletakse peamisi kovisiooni mudeleid.

Teiseks, supervisioon on protsess, mida juhib spetsiaalse väljaõppega professionaalne superviisor. Eestis on täna võimalik omandada superviisori väljaõpe vaid Moreno Keskuses ja Rahvusvahelises Supervisiooni ja Coachingu Instituudis. Nagu juba eelpool mainitud, siis kovisioon on metoodika, aga supervisioon on palju enamat ja kasutada võib supervisiooni protsessis väga erinevaid tehnikaid ja meetodeid, sh kovisiooni mudeleid. Mina olen näiteks õppinud supervisioone läbi viima psühhodraamat ja sotsiomeetiat kasutades.

Loe rohkem supervisioonist ja soovi korral telli oma organisatsiooni kovisiooni metoodika koolitus. Koolitusel saab käsitleda ka sotsiomeetria ja psühhodraama tehnikaid.

Vaata ka Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu kodulehelt supervisiooni kohta.

Kui Sulle pakub huvi kovisioon ehk kolleegide vaheline coaching, supervisioon, psühhodraama või mõni muu minu tegevus (vt Teenused), siis võta minuga julgest ühendust.