Site Overlay

Kovisiooni koolitus

Kovisioonigrupijuhtide koolitus

Kui Sinu meeskonnas on osadel töötajatel grupi juhtimiseks vajalikud oskused ja potentsiaali viia läbi kovisioone, ent puuduvad metoodilised teadmised?

Telli kovisiooni metoodika koolitus!

Kovisiooni juhendajate koolituse eesmärk:

 • Anda kovisiooni olemusest ülevaade ja osalejatele teadmised erinevatest kovisiooni mudelitest (baasmudel, GROW mudel, tugevustele suunatud mudel, eduloo uurimise mudel jt) ning praktilised oskused oma organisatsioonis või meeskonnas kovisiooni gruppe eestvedada.

Kovisiooni juhendajate koolitus on osalejaid kaasav ja tegevusepõhine, s.t:

 • Osalejad teevad praktikas läbi erinevaid kovisiooni mudeleid ja saavad kovisiooni kasulikkusest isikliku kogemuse;
 • Osalejad saavad olla erinevates kovisioonile iseloomulikes rollides: sessioonijuht, juhtumiomanik, grupiliige.

Koolituse tulemusena:

 • Osalejad oskavad oma organisatsioonis läbi viia kovisiooni metoodikal põhinevat juhtumiarutelu, kusjuures valida kõige sobivama mudeli vastavalt lahendamist vajavale probleemile, murele või väljakutsele. Oluline on osata õppida ka kordaminekutest ja õnnestumistest.

Koolituse võimalik ajakava:

 • 9.30–10.00 Kogunemine ja osalejate omavaheline small talk
 • 10.00–11.30 Koolituspäeva koostöökokkulepete sõlmimine ja sissejuhatus kovisiooni metoodikasse*
 • 11.30–11.45 Sirutuspaus
 • 11.45–13.15 Koolituse sisuosa: ühe mudeli praktikas läbi tegemine (kusjuures üks osaleja saab olla sessioonijuhi rollis) + protsessianalüüs
 • 13.15–14.00 Lõuna
 • 14.00–15.30 Koolituse jätkumine: teise mudeli oraktikas läbi tegemine + protsessianalüüs
 • 15.30–15.45 Sirutuspaus
 • 15.45–17.15 Koolituspäeva kokkuvõtted ja meeskonna refleksioon*

*Tellija soovil või kui konkreetse grupiga ajakava võimaldab, jõuab lühemaid mudeleid läbi teha ka koolituspäeva alguses või lõpus.

Soovitatav koolituse maht on 8 akadeemilist tundi.

Soovid rohkem teada minust?

Oman enam kui 10 aastat meeskondade juhtimise ja juhina töötamise kogemust. Mul on Täiskasvanute koolitaja 6. taseme kutse ja olen DiSC® sertifitseeritud koolitaja-konsultant. Olen läbinud superviisori, coachi ja psühhodraama rakendaja väljaõppe ja kuulun Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu juhatusse ning Eesti Psühhodraama Ühingusse.

Küsi personaalset pakkumist!

=