Site Overlay

Grupicoaching

Grupicoaching

Tunned vajadust õppida teiste professionaalide kogemusest, saada toetust tööalases arengus ja muutustega toimetulekul ning soovitud eesmärkide saavutamisel?

Just siis aitab grupicoaching, mis on peamiselt tulevikule suunatud muutust käivitav ja coachingugrupi moodustunud inimeste professionaalset arengut toetav pikaajalisem protsess.

Grupicoaching võimaldab sarnast tööd tegevatel inimestel:

  • õppida üksteise kogemustest;
  • saada üksteiselt inspiratsiooni ja innustust ning väärtuslikku tagasisidet, kuna teised näevad teemat eemalt ja laiemat perspektiivi omades saavad välja tuua uusi nüansse ja võimalusi;
  • arendada grupiliikmete sisemisi resursse;
  • tõsta töömotivatsiooni ja tulemuslikkust.

Grupicoaching võimaldab  tegeleda enda reaalsete väljakutsete ja küsimustega, vaadelda grupi kaasabil ennast ja oma tööalast tegutsemist kõrvalseisja pilguga, leida tõhusaid ja mittetõhusaid mustreid ning uusi vaatenurki ja võimalikke lahendusi.

Kuidas meeskonnacoaching käib?

Grupicoachingus püstitavad osalejad endale väljakutsuva eesmärgi ja koostavad coachingu protsessi abil tegevusplaani, mida hakkavad ellu viima coachingu sessioonide vahelisel ajal. Grupi kaasabil leitakse erinevaid võimalusi, kuidas tänasest olukorrast liikuda soovitud idelaapildi saavutamiseni.

Grupicoachingut viin läbi mina spetsiaalse väljaõppe läbinud professionaalne coach. Ühelt poolt võtan abiks oma coachi– ja superviisorioskused ning teisalt kogemused keskastme– ja tippjuhina (vaata “Minust”). Kasutan mitmeid võimsaid tehnikaid, mis loovad selguse ja aitavad meeskonnal ühtsena edasi minna.

Kui Sa usud, et suudad või arvad, et ei suuda, igal juhul on Sul õigus.

Henry Ford

Grupicoachingu tulemusel:

Oled teadlikum iseendast, Sind mitte toetavatest käitumismustritest tänu eneserefleksioonile ja grupillikmete peegeldustele, teadvustanud endale oma professionaalsed sihtid, tunned oma tugevusi ja ressursse, mis aitavad Sul soovitud eesmärgini jõuda tänu väga konkreetsetele tegevussammudel.

Küsi personaalset pakkumist!

=