Site Overlay

Johari aken

Johari aken

Johari aken (The Johari Window) on suurepärane tööriist, mis toob esile inimese erinevad käitumuslikud küljed ja võimaldab arendada oma isiklikke oskusi ning paremini mõista teistega suhtlust, sest just iseennast tundes suurendame oma arusaamist teistest.

Johari aken on oma olemuselt maatriks, mis koosneb neljast sektorist:

Johari akna AVATUD ALA teistele ja endale teada

Avatud ala on nii teistele kui ka iseendale teada
Käitumise järgi on inimesi kategoriseeritud ja jagatud inimtüüpideks. Näiteks DiSC mudeli järgi on ühed aktiivsema loomuga ja väljendusrikkamad (D-käitumisstiil ja i- käitumisstiil), teised jälle mõõdukama tegutsemise tempo ja väljendusviisiga (S-käitumisstiil ja C- käitumisstiil). Esimesed tunnevad end välisest keskkonnast tugevamana, uskudes, et neil on väliste olude üle teatav kontroll, viimati nimetatud kahe stiili esindajad tunnevad jäälegi end välisese keskkonna ‘ohvrina’ ja tajuvad kõike endast tugevamana. DiSC nelja käitumisstiili peamised tunnusjooned on niisiis kõigile nähtavad.

Johari akna PEIDETUD ALA teistele teadmata, endale teada

PEIDETUD ALA on küll iseendsle teadvustatud, kuid teistele teadmata
Igal inimesel – sõltumata tema loomuomasest käitumisprofiilist, on sellised küljed, millest ta on ise täiesti teadlik, aga mida teised ei tea sel lihtsal põhjusel, et on inimlik teatud osa iseendast teiste eest varjata. Siia alla kuulvad näiteks hirmud, ebakindlus…

Psühhodraama väljaõppega superviisori ja coachina näen siin hästi töötavat rollivahetuse tehnikat, mis annab võimaluse kogeda teise inimesena, mis tunne on, kui käituda selliselt, mis pole harjumuspärane ja inimese mugavustsooni piires: olla kas otsekohesem (omane domineerivale käitumisprofiilile), olla julgem ja seltskondlikum teistega suheldes (omane sotsiaalsele käitumisprofiilile), reageerida tavapärase rutakuse või liigse optimismi asemel mõõdukamalt (omane stabiilsele käitumisprofiilile) või pöörata rohkem tähelepanu detailidele ja täpsusele (omane analüütilisele käitumisprofiilile).

Johari akna TEADMATA ALA teistele ja endale teadmata

TEADMATA ALA ongi teadmata nii iseendale kui ka teistele
Siia kuuluvad käitumine ja isikuomadused, millest mitte keegi pole teadlik. Täpsem oleks ehk öelda, et kumbki osapool ei ole seda teadvustanud.

Johari akns PIMEALA teistele teada, endale teadmata 

PIMEALA on kõigile teistele teada, ent iseendale teadmata 
See on minu hinnangul inimese arengu mõttes kõige olulisem ala, sest sellest käitumisest on teised nagunii ammu teadlikud, aga inimene ise seda ei märka või ei taha ta seda lihtsalt tunnistada.

Areng saab alguse Johari akna “pimealast”

Areng algab pimealast teadlikuks saamisega

Pimeala avastamine on ilmselgelt ebamugav protsess, aga areng algabki tegelikult väljaspool mugavutsooni. Kuidas siis Johari akent enda kasuks tööle panna? Alustada saab eneseanalüüsist täites enda kohta ära Johari aknas kolm ala neljast. “Teadmata ala” osas saavad Sind aidata kolleegide tagasiside või personaalne arengupartnerist coach, kelle abiga saad turvalises õhkkonnas avastada endas need küljed, millest teised võivad hästi teadlikud olla, aga mida ise väga tunnistada ei taha või ei julge. Siinkohal aitab taaskord väga hästi psühhodraama meetod, mis võimaldab olukordi teha nähtavaks ja samas neid kõrvalt vaadelda. Niisiis on Johari aken hindamatu nii coachingu kui ka eneserefleksiooni tööriistana.

Ameerika psühholoogide Joseph Lufti ja Harry Inghami poolt 1955. aastal loodud – sellest ka nimi (Jo Joseph Luft, hari – Harry Ingham) – ja neurolingvistilisest programmeerimisest inspireeritud Johari aken on maatriks, mis võimaldab analüüsida, kuidas me anname ja saada teavet või kuidas me suhtleme oma inimestevaheliste suhete kontekstis.

Küsi pakkumist!

=