Site Overlay

Arengutreening – coaching

Arengutreening – coaching

Arengutreening ehk coaching on peamiselt tulevikule suunatud muutust käivitav ja Sinu sisemist arengut toetav vestlus coachiga.

Peamiselt on coachingu teenus suunatud juhtivatel ametikohtadel töötavatele inimestele (juhtide coaching) nende isiksuse kasvu, professionaalse arengu ja muutustega toimetuleku toetamiseks ja võimestamiseks pädeva arengutreeneri, s.o spetsiaalse väljaõppe läbinud coachiga, kes aitab:

 • paremini aru saada hetkeolukorrast või kõne all olevast probleemist;
 • näha asjaolusid uues valguses, s.o teise nurga alt;
 • selgusele jõuda soovitud tulemuse osas;
 • julgustada Sind seadma arengueesmärke;
 • läbi mõelda erinevad tegevused nende saavutamiseks;
 • leida olemasolevatest võimalustest parim tegutsemisviis.

Marilyn W. Atkinson, Rae T. Chois (2007)

Coachingu fookuses on niisiis konkreetsed tegevused Sinu eesmärkide saavutamise nimel, sh tegelemine takistuste ja väljakutsetega.

Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühing (ESCÜ) määratleb coachingut kui “kindla eesmärgi saavutamisele, oskuste või harjumuste omandamisele suunatud struktureeritud koostööd, mis võib toimuda ühekordselt või protsessina. Coaching sobib igaühelele, kelle soov on teha teadlikult tööd iseendaga ning viia ellu muudatusi enda sees ja ümber.”

Coach, superviisor ja koolitaja Signe Vesso defineerib oma kovisooni käsiraamatus “Juhtumite lahendamine. Kolleegidevaheline coaching (2019)” coachingu olemust järgmiselt:

“Coachingu olemus on julgustada inimesi sihte seadma ja vastutust võtma, lahendama probleeme loovalt, juhtima ise oma arengut, jätkuvalt õppima, olema võimelised langetama häid otsuseid ning teostama oma potentsiaali.”

*Coach on “eriväljaõppega spetsialist, kelle haridus, kogemused, tase vastavad International Coach Federation (ICF), European Mentoring and Coaching Council (EMCC) või sarnase ühenduse poolt määratletud standartitele. Professionaalset coachi kasutavad enamasti nii äri – kui ka avaliku sektori juhid, eksperdid ja võtmetöötajad, kuid see nõustamismeetod sobib igale inimesele” (ESCÜ).

Coaching aitab Sul niisiis tõsta teadlikkust, kasutada sisemist potentsiaali, võtta suurem vastutus Sinu elus toimuva üle ja kohaneda elutervemalt väliste muutustega, mis ei allu Sinu kontrollile ja on n-ö paratamatud.

Coachingu tulemusel:

 • arened Sa professionaalselt;
 • teed enda tööd tõhusamalt;
 • kasutad oma oskusei teadlikumalt ja efektiivsemalt;
 • võtad suuremat vastutust;
 • oled tööga rahulolevam ja motiveeritum.

Ära kuula inimest, kellel on olemas kõik vastused. Kuula seda, kellel on küsimused.”

Albert Einstein

=

Kasutatud allikad:

Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu ametlik koduleht

Atkinson, M., W., Chois, R.,T. (2007) “Coaching samm-sammult”

Vesso, S. (2019) “Juhtumite lahendamine. Kovisiooni käsiraamat”