Site Overlay

Koostöö kokkulepped

Kokkulepped

on igasuguse koostöö alustala – olgu siis tegu:

 • Coachi või superviisori ja kliendi vahel;
 • Grupijuhi ja grupi vahel, sh juhi ja tema meeskonna vahel;
 • Koolitaja ja koolitusel osalejate vahel.

Kokkulepped on selged reeglid, millega kõik on nõus ja vähemasti järgmistel teemadel:

 • Eesmärgid
 • Logistika
 • Suhtlemine

Igaüks vastutab ühiselt kokkulepitud n-ö koostöö põhimõtetes ja reeglites, sh üksteise vajaduste ja ootustega arvestamisel (Vesso, 2019).

Eesmärk

 • Ühine eesmärk on vaja ühiselt sõnastada selleks, et grupi tegevus oleks kõigile väärtuslik ja viljakas ning igaüks tunneks seotust.

Näiteks supervisioonis võib olla kliendi eesmärk:

 • paremini toime tulla stressiga, mis tuleneb probleemidest, mille lahendamine ei ole inimese enda võimuses;
 • ennetada läbipõlemise juhtumeid ja teisi vaimse tervise probleeme;
 • suurendada enesekindlust ja otsustus-suutlikkust keerulistes olukordades;
 • edendada kommunikatsioonioskusi (klientide, kaastöötajate ja juhtkonnaga suhtlemisel);
 • soodustada koostööd meeskonnas;
 • soodustada arusaamatustele lahenduste leidmist;
 • ehitada üles tugevad meeskonnad, mis toetuvad selgetele kokkulepetele ja väärtushinnangutele.

Logistika

 • Koht: määratakse kindlaks kokkusaamise koht, sh veebikeskond.
 • Sagedus: lepitakse kokku, kui tihti ja kui pikalt kohtutakse (45, 60 või 90 minutit).
 • Aeg: pannakse paika kõigile sobivad kohtumiste kuupäev(ad) ja kellaaeg.
 • Pühendumine: lepitakse kokku näiteks kohalolekus, mis tähendab keskendumist.

Suhlemine

 • Reeglina on omavahelises suhtlemises, mis sisaldab tundlikku ja mõnikord väga isiklikku informatsiooni konfidentsiaalsus, et kõik räägitu jääb vaid kohtumise osalejate vahele.
 • Tihti lepitakse kokku avameelselt ja ausalt asjadest rääkimises ning hinnanguvabas ja toetavas hoiakus.

Kasutatud allikad:

Vesso S. (2019) “Kovisiooni käsiraamat”