Site Overlay

Grupi mõiste

Grupp

Grupp või rühm nagu seda kasutab Martti Lindqvist (“Rühmas tekkiv spontaansus kujuneb loovaks tegevuseks”, 2003) on mudel, kus kõiki aspekte saab kogeda, neid kohata ja uurida.

Grupi puhul on Signe Vesso (2019) arvates oluline teadvustada, et kõik protsessid võimenduvad – õppimine ja ühtekuuluvus võimenduvad, lahenduste hulk suureneb, eri vaatenurki on rohkem.

Grupi kui terviku toimimist mõjutavad grupiliikmete vahelised kokkulepped. Igal grupiliikmel on tavaliselt oma ootused ja soovid, kuidas grupp peaks toimima. Efektiivset gruppi iseloomustab see, et grupiliikmed suhtuvad rühma tegevusse vastutustundega. Vastutustunne tekib siis, kui grupiliikmed on võrdselt kaasatud kokkulepete sõlmimisse. See aitab luua grupi edukaks toimimiseks vajaliku ühise grupikultuuri (Vesso, 2019).

Head juhti iseloomustab võime oma meeskonnaga kokku leppida.

Mare Pork

Kasutatud allikad:

Lindqvist, M. (2003) ” Julge elu unelm”

Märja T., Lõhmus M., Jõgi L. (2003) “Andragoogika. Raamat õppimiseks ja õpetamiseks”

Pork M. (2021) Koolituse “Rõõmustamiseoskus kui juhtimise tööriist” loengu märkmed.

Vesso, S. (2019) “Kovisiooni käsiraamat”