Site Overlay

Konfliktidega toimetuleku koolitus

Kas Sa oled kunagi mõelnud, miks mõndade inimestega on keeruline suhelda, teistega sujub koostöö kergemini? See tuleneb sellest, et meie eesmärgid, vajadused ja väärtused on erinevad, sest me inimestena oleme loomuomase käitumisstiililt erinevad.

https://player.vimeo.com/video/284735224?dnt=1&app_id=122963Everything DiSC Workplace tutvustusvideo (allikas: IPB Partners)

Meeskonnana tõhusama toimimise ja paremate töötulemuste saavutamiseks tuleb oma loomuomast käitumist kohandada vastavalt sellele, kellega Sul koos töötada tuleb.

Koolituse eesmärk on aidata meeskonnal mõista konflikti olemust, õppida ja arendada suhtlemistehnikaid tänu DiSC käitumisprofiilide tundmisele ja teise osapoole paremini mõistmisele.

Koolituse metoodika

Konfliktide lahendamise seisukohast on oluline võime asetada ennast vastaspoole seisukohale ja analüüsida konflikti teise poole vaatenurgast. Selleks kasutan rollivahetust.

Oluline on mõista, kuidas suhtutakse vastaspoolesse ja kuivõrd osatakse näha põhiküsimust vastaspoole seisukohast lähtudes. See võib olla pingelises olukorras üsna raske, sest pärsitud suhtlemise tõttu puudub informatsioon teise osapoole tegelike arvamuste, hoiakute ja motiivide kohta.

Koolituse eduka läbimise tulemusel:

  • mõistab konflikti olemust
  • oskab konflikti sattudes sõnastada põhiküsimuse, mille osas ollakse eriarvamusel
  • tunneb kõiki nelja Everything DiSC Workplace käitumisprofiili;
  • suhestub erinevate DiSCi käitumisstiilidega;
  • valib vastavad tehnikad, mis toimivad eri stiilidega koos töötades;
  • loob tõhusamad tööalaesed suhted teiste meeskonnaliikmetega DiSC-mudeli abil;

Koolitusel osalejad läbivad kõik eelnevalt DiSC Workplace käitumisprofiili online-testi ja saavad enda käitumistiilile vastava põhjaliku tagasisideraporti (vaata näidisraportit).

Võimalik koolituse ajakava:

9.45–10.00 Kogunemine

10.00–11.30 Koolituse esimene osa:

Mis on konflik? Millal on konflik nö kasulik ja millal mitte?

11.30–11.45 Sirutuspaus

11.45–13.15 Koolituse teine osa:

Kuidas käituda erinevate DiSCi käitumisstiilidega?

13.15–14.00 Lõuna

14.00–15.30 Koolituse kolmas osa:

Kuidas tõhustada meeskonnatööd DiSCi stiilidest lähtuvalt?

Pika aja jooksul kogunenud pinged võivad just konfliktis lahenduse leida, kui saadakse aru ja töötatakse läbi osapoolte hirmud, ootused ja motiivid.

Tõnu Lehtsaar

Kontakt

E-mail

allan@allankaljakin.eu

Telefon
+3725282291