Site Overlay

Psühhodraama enesearengu grupp

Rahuldustpakkuvad suhted meie elus”

Psühhodraama enesearengugrupp rahuldustpakkuvaid era- ja tööelu suhteid väärtustavale inimesele alates 3. novembrist Tallinnas

Ootan Sind koos kaasgrupijuhi Kristel Ditmanniga osalema, juhul kui:

 • Sul on mureks suhted kas Sinu eraelus ja/või tööl, mis ei paku Sulle rahuldust;
 • avastad end pidevalt elukaaslase, sõprade ja/või tuttavatega suhtlemisel rääkimas tööalastest keerulistest suhtlusolukordadest või vastupidi – kolleegidele isiklikest suhetest;
 • ei leia kellegagi ühist keelt või tunned hoopiski üksindust või suhtlemisest kurnatust.

Meie isiklikud suhted mõjutavad tööelu ja vastupidi – pingelised tööalased suhted tulevad kaasa isiklikku ellu.

Eesmärk:

Julgustada Sind tegelema suhetega oma elus rahuldustpakkuvama töö- ja eraelu nimel. Grupiliikmete kaasabil avastad Sa võimalusi muuta oma elu täidetuks ja imeliseks. 

Kindlasti Sind huvitab:

 • Kohtumiste arv? Viis kohtumist neljapäeviti alates 3.novembrist
 • Millal? 3.novembril (1), 17.novembril (2), 8.detsembril (3) + grupiga koos lepime kokku ühe kohtumise jaanuaris ja ühe veebruaris..
 • Kestvus ja kellaajad? Kolm akadeemilist tundi 17.45-20.00
 • Kus? Tallinna kesklinnas aadressil Tartu mnt 7-5 (III korrus)
 • Grupi suurus? 8 kuni 12 inimest
 • Osalustasu? 39€ üks kord, kokku 5 x 39€   
 • Lisavõimalus: Sulle personaalse DISC käitumisprofiili tegemine lisatasu eest (75 €), mis kaardistab Sinu tugevused ja annab soovitusi oma käitumise kohaldamiseks vastavalt teise osapoole loomuomasele käitumisstiilile (vt näidist).

Kas meil jätkub julgust teha samm muutuste suunas, kuigi see tähendab samal ajal paratamatult soostumist ebakindluse ja riskiga” 

Martti Lindqvist

Kuidas psühhodraama grupis toimitakse?

Isiksuslik kasvamine ja areng toimuvad grupi kaasabil psühhodraama tegevuslike ja loovmeetodite, sotsiomeetriliste harjutuste, grupiarutelude (kogemuste jagamine ja refleksioon), impoviseeritud draamade ja mängu kaudu.

Psühhodraama on tegevuslik grupitöö meetod, mis põhineb Jacob Levy Moreno spontaansuse ja loovuse teoorial ning milles kasutatakse teatraalseid mõisteid ja draamavorme.

Grupikohtumistel:

 • õpid teiste kaasabil paremini tundma iseennast ja oma elu erinevates olukordades;
 • saad teadlikumaks oma suhtlemis- ja käitumismustritest;
 • saad läbi kogeda ühe või teise tegutsemissuunaga kaasnevaid tundeid, mõtteid, võimalikku positiivset mõju Sinu elule).

Millist kasu Sa saad?

 • Sinu suhted paranevad;
 • vabaned vanadest harjumusmustritest
 • saad selgust, kuidas kõige adekvaatsemalt ja uutmoodi toimida;
 • teadvustad endale oma ressursse ja leiad uut jõudu;
 • tuled toime väljakutsete ja konfliktsete olukordadega;
 • selle kõige tulemusel paraneb Sinu elukvaliteet.

Enesearengu grupijuhid

Allan Kaljakin

psühhodraama rakendaja

Vaata lähemalt!

Kristel Ditmann

psühhodraama rakendaja

Vaata lähemalt!