Site Overlay

Spontaansus

Mis on spontaansus ja kuidas seda saab arendada?

Spontaansus on psühhodraama keskne mõiste, mis tähendab Jacob Levy Moreno loovuse ja spontaansuse teooria järgi inimese võime toimida harjumuspärastes olukordades uutmoodi, uutes olukordades adekvaatselt.

Me oleme oma elus alati laval ja lava on seal, kus toimub tegevus. Oleme alati rollides ning draama, kõigis oma värvides, sünnib elulistest pingetest rollide vahel.“

Jacob Levy Moreno

Elmo Niemistö selgitab Moreno teooriale tuginedes spontaansuse ja loovuse vahelistvseost järgmiselt: ” Spontaansus on inimliku loovuse käivitaja ja käigushoidja. Sellega riskimine nõuab oma kontrollimispüüdest loobumist ning käesoleva hetke või suhte usamdamist.” (Aitolehti, S., jt., 2007).

Martti Lindqvist küsib oma raamatu “Julge elu unelm” (2003) avasõnades: “Kas meil jätkub julgust teha samm muutuste suunas, kuigi see tähendab samal ajal paratamatult soostumist ebakindluse ja riskiga”.

Spontaansus on oskus juhtida neid dünaamikaid ja ennast selles dünaamikas, julgus tulla läbi kaose uude spontaansusesse, teha eluterveid valikuid ja vastutada – neid oskusi õpime me läbi elu.

Elu on aktiivne tegevus ja et elus saavutada positiivseid muutusi, on vaja otsida uusi lahendusi korduvatele olukordadele läbi tegevuse.

Kaupo Saue

Spontaansus on teadlik tegevus, kus inimene oskab eelnevalt arutlemata oma kogemustele ning mõistusele ja tunnetusele toetudes kiiresti olukordi lahendada. Psühhodraama võimaldab varem äraõpitud oskusi loovalt rakendada.” (Piret Visnapuu).

Spontaansusel ja loovusel on seos hetke ja vahetu tegutsemisega, mitte automaatsete vastusreaktsioonide ja impulsiivsusega. Spontaansus on energia, mis käivitab loovuse. Loovus on seotud rohkem tegudega, spontaansus aga valmisolekuga nendeks tegudeks (Karin London).

Spontaansuse ja impulsiivsuse vahe seisneb selles, et spontaanse tegutsemise järel oskad Sa põhjendada, miks oli just õige niiviisi käituda; impulsiivse tegutsemist Sa selgitada ei oska tagant järgi.”

Aivar Simmermann

“Spontaanne, improviseeritud draama on vaid üks võimalus palju ulatuslikumas loovuse teoorias ja dünaamilises rühmaprotsessi kasutamises.” (Lindqvist).

Kui vajad tuge spontaanusega tegelemisel – kas individuaalselt või oma meeskonnas, siis võta minuga julgelt ühendust. Võtan ühelt poolt abiks oma superviisori- ja coachioskused ning teisalt kogemused keskastme- ja tippjuhina, mille sain Prantsuse Instituudist Tallinnas ja Riias ning Tallinna Õpetajate Majast, mida juhtisin kuus aastat.

Küsi personaalset pakkumist!

Kasutatud allikad:

Eesti Psühhodraama koduleht

Lindqvist M. (2003) “Julge elu unelm”

London K., “Psühhodraama”

Niemistö E. “Spontaansusest loovuseni…” kogumikus Aitolehti S., jt. (2007) “Suhete näitelavadel”

Saue K., “Psühhodraama meetodite kasutamine juhtide arendamisel” 31.08.2009

Simmermann A “Coachi, supervisiooni ja psühhodraama” väljaõppe loengumaterjal 2020

Visnapuu P., “Psühhoraama aitab paremini toime tulla” 04.01.2000