Site Overlay

Tugeva, ühtehoideva ja koostöise meeskonna saladus

Mis on tugeva, ühtehoideva ja koostöise meeskonna saladus?

Tuginedes Patrick Lencioni “Isetu, isuka, targa” mudelile on tugeva ja hästi toimiva meeskonna tunnused järgmised:

  • Usalduslikud suhted meeskonnas, sh julgus näidata end haavatuna, rääkida oma ebaõnnestumistest… märksõna usaldus
  • Kaasatus
  • Töö mõtestatus, sh eesmärgi selgus (Miks seda vaja on? Miks me seda teeme?) Mina ise tooksin siia juurde ka rollide selguse teema (ehk Kuidas me seda teeme? Mis on igaühe roll ja vastutus?)… märksõna meeskonna kokkulepped
  • Isetus (mitte enesekeskne lähenemine vaid lähtuvalt meeskonna eesmärkidest ja kokkulepetest tegutsemine). Tunnustus meeskondlike saavutuste mitte individuaalse panuse tunnustamine, mis soosib võistlusmomenti ja konkurentsi meeskonnaliikmete vahel.
  • Isukus (või innukus, pühendumus, kirg(likkus)
  • Teistega arvestamise oskus, empaatilisus, viisakus, ent üksteise kohustumine vastavalt meeskonna kokkulepetele.
  • Eluterve konflikt
  • Tulemustele ja lahendustele keskendumine

Kuidas saavutada tugev, ühtehoidev ja koostöine meeskond?

Usaldus ja usalduslikud suhted meeskonnas ei teki üleöö. Juhina tuleb meil tegeleda suhete uurimise ja mõjutamisega teadlikult. Parim viis selleks on kasutada sotsiomeetriat, mis on üks Jacob Levy Moreno teenetest. Sotsiomeetria kasutamine seisneb selles, et omavahel julgustatakse suhtlema võimalikult paljude inimestega läbi “kohtumiste“, mis on psühhoraamas üks keskseid termineid ja märgib ära kahe inimese kontakti. Töökeskonnas saame juhina leida viise, kuidas luua arutelusi paarides või kolmikutes. Koosoleku teemale häälestumiseks võib esitada teemakohase küsimuse, millele vastamiseks tuleb positsioneerida end skaalal 1 kuni 10. Skaalaküsimuste küsimine aitab paaride moodustamisele ideaalselt, sest võib paluda omavahel kõrvuti olevatel inimestel mingi küsimuse üle arutada või siis sotsiomeetrilise rivi otstest.

Põnev viis on ka kiirkohtingu meetodi (speed dating) integreerimine töökeskonda, mis siis seiseb selles, et kohtutakse mitmete erinevate kolleegidega ette antud aja jooksul ja siis vahetatakse vestluspartnerit. Sobib hästi, kui mitmetel on mingisugused tööga seotud küsimused, millele on hea saada kolleegide peegeldust stiilis “Kui mina okeksin Sina, siis ma…”. Taolise kovisiooni mudelil ehk kollektiivsel coachingul

Teine viis luua meeskonnas usaldust lisaks sotsiomeetriale on läbi isiklike lugude jagamise, kus juhina saame olla eeskujuks. Eesmärgiks on näidata end haavatavana. Ebaõnnestumisest ehk oma enda piinlikust loost või “ämbrist” rääkimine aitab avaneda ka meeskonnaliikmetel.

Kui vajad tuge meeskonna arendamisel, siis võta minuga julgelt ühendust. Võtan ühelt poolt abiks oma superviisori- ja coachioskused ning teisalt kogemused keskastme- ja tippjuhina, mille sain Prantsuse Instituudist Tallinnas ja Riias ning Tallinna Õpetajate Majast, mida juhtisin kuus aastat.

Küsi personaalset pakkumist!

=