Site Overlay

Coaching konverents: “Treff 2021”

Töötuba “Kuidas meeskonda kaasata ja arendada tegevuslike meetoditega kaugtöö kontekstis?”

Osalesin töötoaga “Coaching praktikas – Kuidas meeskonda kaasata ja arendada tegevuslike meetoditega kaugtöö kontekstis?konverentsil “Coaching Treff 2021”.

Töötuba keskendub coachingu kesksete oskuste – aktiivse kuulamise (sh tähelepanemise, märkamise) ja “õigeteküsimuste esitamise oskuse kasutamisele ja arendamisele. Kuidas panna meeskonnas omavahel suhtlema ja koostööd tegema ka need, kes seda erinevatel põhjustel ei tee?

  • Käsitleme kahte coachingu keskset oskust: aktiivse kuulamise ja küsimuste esitamise olemust.
  • Jagame omavahel häid praktikaid lihtsa coachingu integreerimisest meeskondade juhtimise ja arendamise kontekstis.
  • Teeme läbi mõned konkreetsed tegevuslikud meetodid, mida saab juba järgmisel päeval oma meeskonnas kasutada.