Site Overlay

Kuidas viia coaching uuele tasemele?

Kuidas viia coaching uuele tasemele?

Coaching on reeglina tulevikule suunatud muutust käivitav ja kliendi arengut julgustav VESTLUS. Psühhodraama keskmes on aga TEGEVUS – kust tuleb ka ütelus “Mind in action”.

Klassikaliselt on coaching loominguline partnerlus, kus tegeletakse mõne mure, probleemi, väljakutse või takistusega, eesmärgiga:

  • paremini aru saada hetkeolukorrast või kõne all olevast probleemist;
  • näha asjaolusid uues valguses, s.o teise nurga alt;
  • selgusele jõuda soovitud tulemuse osas;
  • julgustada unimest seadma arengueesmärke;
  • läbi mõelda erinevad tegevused nende saavutamiseks;
  • leida olemasolevatest võimalustest parim tegutsemisviis.

Marilyn W. Atkinson, Rae T. Chois (2007)

Coachingu fookuses on niisiis konkreetsed tegevused, et saavutada seatud eesmärgid.

Coach, superviisor ja koolitaja Signe Vesso defineerib oma kovisooni käsiraamatus “Juhtumite lahendamine. Kolleegidevaheline coaching (2019)” coachingu olemust järgmiselt:

“Coachingu olemus on julgustada inimesi sihte seadma ja vastutust võtma, lahendama probleeme loovalt, juhtima ise oma arengut, jätkuvalt õppima, olema võimelised langetama häid otsuseid ning teostama oma potentsiaali.”

Mina psühhodraama väljaõppega coachina ütlen, et shortcut on rollivahetus. Selle asemel, et ininene liiga pikalt oma olukorrast lihtsalt räägib, on alternatiiv ta kohe asetada aktiivsesse rolli ja paluda tal otsekõnes öelda otse välja, mida ta mõtleb.

Niisiis, coachingu viimine uuele tasemele seisneb selkes, et tuleb sisse tuua tegevuspõhine perspektiiv – see tähendab psühhodraama tehnikate integreerimist.

Mida rollivahetus tähendab?

Rollivahetus (“role reversal”) on Jacob Levy Moreno loodud psühhodraama meetodi üks kolmest baastehnikatest teisiku (“double”) ja peegli (“mirror”) kõrval. Martti Lindqvist (2003) väidab, et rollivahetuse tulemusel muutub inimene selleks, mida ta mõtleb, millest unistab või mida kogeb.

Rollivahetus annab võimaluse uurida eneses olevaid “vastandrolle” ja avastada seeläbi iseennast, sest inimese mina moodustubki tema rollidest.

Moreno järgi on roll inimese ainulaadne toimimine antud ajahetkel, sest inimene rakendab teatud käitumismalli. Roll on alati seotud olukordade, uskumuste, käitumise, tunnete, mõtete, teadmiste, tagajärgede, reaktsioonidega jne.

Spontaansete rollide võtmine ja rollivahetus võimaldab leida konkreetsele olukorrale erinevaid vaatenurki ja näha asju teise inimese, s.o vastandrolli pilgu läbi.

Tuues paralleele teatriga, kirjeldab Ingo Normet Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Lavakunstikooli sisseastumiskatseid, et: “Otsime kurvas rõõmu, rõõmsas kurbust, lobisejas vaikimist, napisõnalises lobinat, kinnises seksapiilsust, seksapiilses kedagi suurt ja rohmakat.” (2011:62).

Tähtis on alati meeles pidada, et me ise meelitame ümbritsevaid inimesi oma ellu ja nad mängivad neid rolle, mille meie neile oleme määranud.

ANATOLI NEKRASSOV

Kasutatud allikad:

Lindquist M. (2003) “Julge elu unelm”

Normet I. (2011) “Ujuda selles vees. Teatrikooli aabits”CategoriesBlogiTagsRollivahetusEditMis on rollivahetus ja mis kasu see toob?