Site Overlay

Supervisioon õpetajatele

Supervisioon õpetajatele

Tunned, et vajad stressirohkes ja intensiivses õpetajatöös ärakuulamist ja “ventileerimise” võimalust ning jõustamist, et paremini toime tulla koolielu igapäevatöös ette tulevate probleemide, murede, väljakutsetega?

Just siis aitab supervisioon õpetajatele, mis on oma olemuselt tööjõustamine ja mille käigus saan Sulle superviisorina abiks olla oma töö reflekteerimise ja tööalaste juhtumite professionaalse analüüsimisel ja lahendamisel.

Supervisioon võimaldab Sul õpetajana tegeleda järgmiste teemadega:

 • oma professionaalse identiteedi ja arenguga;
 • tööalaste küsimustega, sh tööga seotud emotsioonidega;
 • rollide* ja ülesannetega tööl;
 • suhete ja koostööga (teiste õpetajate, juhtkonnaliikmete, lapsevanemate, õpilastega);
 • tööalase väsimuse ja kurnatusega ning ületöötamise ennetamisega.

*Õpetajalt oodatakse täna järgmisi rolle: õpilase arengu toetaja, seoste looja, väärtushoiakute kujundaja (Haridus- ja Teadusministeerium).

Supervisiooni fookuses on niisiis toimetulek tööalaste probleemidega ja tegelemine neist tuleneva stressi, võimaliku läbipõlemise ennetamisega, enesekindluse ja otsustussuutlikkuse tõstmisega keerulistes olukordades.

Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühing (ESCÜ), mille liige ma olen 2020. aasta septembrist, määratleb supervisiooni kui “süsteemset nõustamisprotsessi, mille fookuses on indiviidide, tööalaste ülesannete ning organisatsiooni omavaheline interaktsioon. Superviisor* juhib oma kliendi tööalast enesepeegeldusprotsessi. Ta ei ole seotud asjaosaliste organisatsiooni emotsionaalse fooniga, kasutab kohaseid töövahendeid ja metoodikaid, et jõuda soovitud eesmärgini.

Kuidas õpetajate grupisupervisioon käib?

Õpetajate grupisupervisiooni protsess on koostöösuhe, kus mina superviisorina aitan supervisiooni grupis osalevatel õpetajatel “reflekteerida oma tööpraktikat ja kogemusi, toetada kompetentside ja pädevuste arengut ning luua ruumi, kus turvaliselt tegeleda oma töö kvaliteedi ja eetikaga.” (Vesso, 2019).

Ühelt poolt võtan abiks oma superviisori– ja coachioskused* ning teisalt kogemused õpetaja, õppekoordinaatori ja haridusjuhina (vaata “Minust”). Kasutan mitmeid võimsaid tehnikaid, mis loovad selguse ja tõstavad teadlikkust erinevatest mõtte- ja käitumismustritest, mis mõnikord ei pruugiu olla kõige sobilikumad ja konstruktiivsemad, ent need on meil elu jooksul õpitud ja rakenduvad automaatselt.

Elu on 10% see, mis Sinuga juhtub ja 90% see, kuidas Sa sellele reageerid.”

Charles R. Swindoll

Supervisiooni tulemusel:

 • saad õpetajana uut jõudu ja indu;
 • avastad varjatud teadmisi, oskusi ja sisemisi resursse ning rakendad neid oma õpetajatöös; 
 • leitad uusi võimalusi oma võimekuse ja potentsiaali kasutusele võtmiseks;
 • toimub Sinu professionaalne areng;
 • tuled paremini toime tööalaste väljakutsetega;
 • paraneb koostöö ja kommunikatsioon kolleegide, õpilaste ja lapsevanematega;
 • suureneb initsiatiivi ja vastutuse võtmine;
 • paraneb töökvaliteet;
 • väheneb stressitase ja läbipõlemise oht;
 • tõuseb töö efektiivsus, töömotivatsioon ja tööga rahulolu.

Minust

Superviisorina on mul erialane väljaõpe Moreno Keskusest, mis vastab rahvusvahelistele (ANSE) ja rahvuslikele (ESCÜ) standarditele. Minu kui superviisori eripära seisneb sotsiomeetria ja psühhodraama tegevuslike meetodite kasutamises supervisiooni protsessis. Ühtlasi olen ma Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu juhatuses ja Eesti Psühhodraama Ühingu liige.

Kuula haridusteemal podcasti koos Viktoria Saat’iga

Alteratiiv supervisioonile: õpetajate kovisioon

Supervisioon kui haridusasutuse välise eksperdi – superviisori juhitud protsess on koolile mõnikord liiga kallis, sest õpetajaid on palju, aga koolituseelarvest kõigi õpetajaid arendavate tegevuste (koolitused, supervisioonid, coaching) jaoks raha ei jagu. Alternatiiv on tellida kovisiooni metoodika koolitus ja õpetada välja juhiomadustega initsiatiivikamad õpetajad, kes suudavad koolituse tulemusel koolis algatada ja töös hoida kovisioonigruppe.

Loe lähemalt, mis on kovisioon ja mis vahe on supervisioonil ja kovisioonil.

Küsi personaalset pakkumist!

=