Site Overlay

Psühhodraama coach

Kes on psühhodraama coach?

See on coach, kes on läbinud coachi väljaõppe psühhodraama meetodil ja rakendab oma igapäevatöös coachingu sessioonides.

GROW mudelis, mis on on üks enim levinud coachingu mudel, saab psühhodraama keskseid tehnikaid nagu näiteks rollivahetus kasutada võimaluste ja alternatiivsete valikute kaardistamise etapis (“Options”).

Psühhodraama rakendajaks saab Eestis õppida Moreno Keskuses. Väljaõppe kestab 2,5 aastat ja vastab ANSE (Association of National Organisations for Supervision in Europe) ja NBBE (Nordic Baltic Board of Examiners in Psychodrama, Sociometry and Group psychotherapy) standardile.

Väljaõpe koosneb järgmistest moodulitest:

  • 1.aasta  –  Praktiline grupijuhtimine ja sotsiomeetria  (Õppekava maht 140 tundi)
  • 2. aasta – Psühhodraama meetodi rakendamine grupijuhtimises, mis annab oskused ja pädevuse rakendada psühhodraama meetodit ja supervisiooni ning coachingu põhimõtteid oma töös gruppidega. (Õppekava maht 190 tundi).
  • 3. aasta – Superviisori ja coachi pädevusõpe  – seminarid, praktika ja õppesupervisioonid, kirjalik lõputöö ja lõpueksam – annab pädevuse ja õiguse töötada Superviisori ja Coachina individuaalklientide, meeskondade ja organisatsioonidega. (Õppekava maht 215 tundi).

Kasutatud allikad:

Moreno Keskuse koduleht

Eesti Supervisiooni ja Coachingu koduleht