Site Overlay

Psühhodraama rakendaja

Kes on psühhodraama rakendaja?

Psühhodraama rakendaja viieaastase väljaõppe läbinu on psühhodraama asjatundja, kes on omandanud psühhodraama teooria ja praktika põhielemendid ning kasutab oma töös coachi ja superviisorina psühhodraama tegevuslikke meetodeid, mis on nõustatava varasemal kogemusel põhinev, praktiline ja suunatud mitmete lahenduste leidmisele. Alati on võimalikke lahendusi rohkem kui üks – tuleb vaid äratada inimese spontaansus ja loovus.

Sirkku Aitolehti toob välja, et: “Psühhodraamalavastaja oluline oskus on suutlikkus luua otstarbekas draamaline tegevus grupis häälestuse ajal tekkinud vaatenurkade uurimiseks. Tööetapi ajal vaheldub lavastaja aktiivsus vastavalt grupi vajadustele, kuid psühhodraamale on omased lavastaja ajuti sagedasedki sekkumised.” (Aitolehti, S., jt, 2007: 8).

Kasutatud allikad:

Moreno Keskuse koduleht (vaadatud 31.07.2020)

Aitolehti, S., jt., (2007) “Suhete näitelavad. Vaatenurki psühhodraamale”