Site Overlay

“Inspirvisioon”

Minu brändi “Inspirvisioon” lugu

Kindlasti on Sul peas küsimus, milline on minu brändi lugu ja miks on minu ettevõtte nimi just “Inspirvisioon”. Jagangi järgnevalt selle sünnilugu.

Tegu on minu poolt välja mõeldud ja konkreetse sisu saanud terminiga, mis tuleb järgmistest sõnadest:

Idee võtta kasutusele taoline nimetus tekkis minu coachi, superviisori ja psühhodraama väljaõppe käigus kui mõtestasin enda jaoks lahti coachingu, supervisiooni ja psühhodraama erinevaid seoseid.

Mõeldes oma tööalasele karjäärile Prantsuse Instituudis riigiametnike prantsuse keele õpetajana, hiljem keeleõppeosakonna juhina teenuste arendamisel ning Tallinna Õpetajate Maja direktorina, iseloomustavad mind muudatuste ellu kutsumine, kaasaegsed julged lahendused, seejuures on minu jaoks alati olnud oluline inimeste inspireerimine eestvedajana.

Tallinna Majanduskoolis “Organisatsioon ja keskkond” nimelist sissejuhatavat üldainet erinevatele erialadele nagu väike-ettevõtjad, kinnisvaramaaklerid jt andes mõistsin, et olen vägagi visiooni usku. Mäletan, kuidas asjad hakkasid sujuma kui Eiffel Media nimelise teksti- ja kommunikatsioonibüroo kaasabil sai Õpetajate Majale, mida kuus aastat juhtisin, sõnastatud väga lihtne visioon kui uuendusmeelsest ja inspireerivast koolitus- ja sündmuskeskusest, kus juures koolitused on uuenduslikud ja seal aset leidvad üritused on inimesi uutele algatustele inspireerivad. See oli aasta 2017. Hilisemalt nii Eesti haridusstrateegiat 2035 ja Tallinna linna strateegilist haridusvaldkonna arengukava 2035 lugedes nägin teiste omadussõnade seas korduvalt viiteid nii “uuendusmeelsuse” kui ka “inspireerituse” kohta. Äkki pelgalt puhas kokkusattumus. Kui mind hiljuti kaasati Tallinna Majanduskooli uue arengukava 2022-2024 strateegia seminarile oli mõnus äratundmine, et ka neil on sarnased taotlused.

Minu isikliku arengu teekonnal superviisori ja coachiks on oluline roll oma tegevus(t)e refleksioonil. Nii soovin ka oma klientidele anda võimaluse uurida tänu psühhodraama meetoditele oma suhteid ja tegevust. Iseenda ja oma käitumise teadvustamise, oma käitumise mõtestamise ja erinevate seoste üle mõtisklemise abil on võimalik avardada erineid vaatenurki ja võimaldada positiivseid muutusi oma elus.

Minu roll on inspireerida seda teekonda ette võtma, kasutades seejuures supervisiooni formaati. Mis on supervisioon?

Tulles supervisiooni juurest tagasi selle juurde, mis mind inspireerib, siis on see kahtlemata looduses ja vabas õhus viibimine.