Site Overlay

Kvaliteeditasemega superviisor

Mida tähendab superviisori kvaliteeditase?

Kvaliteeditaseme olemasolu kinnitab, et superviisor vastab kvaliteedistandardile, mis Sinule kui supervisiooni teenuse tellijale tagab selle, et superviisor:

Eestis annabki superviisoritele kvaliteedimärgist välja Eesti Supervisiooni ja Cochingu Ühing, mis kuulub Euroopa rahvuslike supervisiooni organisatsioonide katuseorganisatsiooni ANSE (Association of National Organisations for Supervision).

Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühing töötas kvaliteedisüsteemi välja aastatel 2015-2016 selleks spetsiaalselt kokku kutsutud kutsestandardi loomise töögrupi poolt eesmärgiga luua superviisorite kutsestandard, mis on seotud superviisorite väljaõppe õppekavadega. Eestis saab nimelt superviisoriks õppida kas Moreno Keskuses või International Supervision and Coaching Institute ‘is.

Kokku on kolm erinevat kvaliteditaset:

6.taseme superviisor on praktiseerinud superviisorina järjepidevalt vähemalt 1 aasta peale väljaõppe lõpetamist ja vastava tunnistuse/diplomi saamist*

7. taseme superviisor on praktiseerinud superviisorina vähemalt 3 viimast aastat, täiendab end järjepidevalt erialaselt ja panustab supervisiooni valdkonna arengusse**

8. taseme superviisor on praktiseerinud superviisorina järjepidevalt vähemalt 8 aastat, end täiendanud erialaselt, arendanud supervisiooni valdkonda ja koolitanud superviisoreid, coache, mentoreid või sarnase eriala esindajaid***

*/**Panustab ESCÜ-s ühel või teisel moel kas mõnes töögrupis, mõne kindla projekti raames nagu ühingu huvikaitseplaani väljatöötamine, juhatuses, supervisiooni tutvustava töötoa, koolituse, ettekande vms läbiviimisesse;

***Panustab supervisiooni väljaõppes (külalis)lektorina või (põhi)õppejõuna, supervisioonist artikli või suisa raamatu kirjutamisesse.

Olen Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu kvaliteeditasemega (täpsemalt tase 6) superviisor alates 29.detsembrist 2022.

Kui Sind huvitab minu teekond supervisioonini, siis loe minu blogist vastavat postitust.

Kui Sa soovid rohkem teada psühhodraama meetodist, mida ma superviisorina peamiselt kasutan, siis olen sellest samuti oma blogis kirjutanud.