Site Overlay

Loveback

Loveback

Edasiviiv tagasiside, mille terminina “Loveback” on kasutusele võtnud Jacob Levy Moreno üks õpilastest Marcia Karp: „Jagamine on rohkem „loveback” kui „feedback” ja seetõttu jääb kriitika analüüsiringi. Vahetult pärast sooritust on iga inimene veel liiga haavatav ja väiksemgi märkus võetakse vastu valuliselt […].” Mina kuulsin sellest oma psühhodraama õpingute käigus õpetaja Aivar Simmermanni (2018) käest.

Selgituseks juurde – nimelt koosneb psühhodraama kolmes osast: häälestus (grupile, eesmärgile, eesseisvale tegevusele vm (inglise keeles warm up); tegevus (action); jagamine (sharing) ja tegelikult õppeprotsessis on veel neljaski: analüüs (processing).

  • Tagasiside toimub jagamisringis suusõnalise peegeldamise teel nii grupi teistelt liikmetelt kui ka grupijuhilt ja keskendub positiivsele – sellele, mida inimene tegi hästi, s.o tema tugevustele ja edusammudele.
  • Sarnast metoodikat kasutab ka Signe Vesso (2019).