Site Overlay

Peegeldamine

Peegeldamine

Psühhodraamas on peegel üks kolmest baastenikast, mis võimaldab inimesel iseenda elu kõrvalt näha. Tugineb see teoorial, et inimese isiksus areneb elu jooksul vanemate kaasabil, mis tähebdab seda, et vanemlikkus on justkui lapsele peegel, kuhu vaadates ta õpib nägema, kes ja milline ta on.

Inimene kohtleb ennast suuresti samamoodi nagu tema vanemad teda on kohelnud.

TOMMY HELLSTEN

Peeglitehnika aitab täiskasvanueas uurida iseennast ja oma käitmist kõrvalt, s.o peeglist vaadatuna.

Peegeldamine on seevastu teise inimese teadlikkuse suurendamise tehnika. Peegeldada saab teisele inimesele:

4 peegeldava kuulamise oskust:

Teise inimese poolt:

 • Avaldatud mõtete ümber sõnastamine;
 • Öeldu sisu ümber sõnastamine andes oma sõnadega edasi kõneleja jutu peamise või keskse sõnumi.
 • Väljendatud tunnete* ümber sõnastamine, jättes öeldu sisu pigem tahaplaanile ja keskendudes e emotsioonidele.
 • Tähenduse peegeldamine, millele aitab kaasa tunnete mõistmine ja sõnumi konteksti teadmine.
 • Kokkuvõtlik peegeldamine, mis võtab kokku kõneleja jutu peamise sõnumi ja tunded.
 • *Tunnete peegeldamine eeldab teise inimese sisemiste reaktsioonide äratundmist ja oskust lugeda tundeid väljendavaid sõnu, tähele panna inimese kehakeelt ning jutu üldist tooni.
 • Tunded on energiat andev jõud, mis aitab fakte liigitada, mõtteid korrastada ja kavandada tõhusaid tegevussamme oma olukorrale lahenduste leidmise suunas.

Teisele inimesele peegli eest olemine nõuab peegeldavat reageerimist, mis on:

 • hinnangute vaba, see tähendab, et annab talle märku mõistmisest – tema öeldu aksepteerimisest.
 • kõneleja kogemuse täpne peegeldus (kirjeldus);
 • lühike ja kokkuvõtlik s.o põhisõnumi kordamine;
 • mõnikord isegi enam kui pelgalt sõnades väljendatu.

Peegeldamise eesmärk on aidata inimesel:

 • minna rohkem süvitsi oma teemaga;
 • näha selgemini oma jutu suunda;
 • saada oma olukorrast paremini aru;
 • siduda vestluse laiali hargnema kippuvad niidid kokku.

Psühhodraamas saab kasutada teisiku tehnikat, mis tähendab seda, et keegi teine aitab inimesel väljendada tema mõtteid ja tundeid – olgu see siis coaching ‘us coach või supervisioonis superviisor. Grupis saab see olla üks grupiliikmetest. Selleks sobib kõige paremini 2 tooli, kusjuures teisik istub inimese kõrval, ent natukene tagapool selliselt, et teda ei ole otseselt näha. Teisiku väljakutse seisneb samastumises selle inimesega, kelle mõtteid ja tundeid ta aitab väljendada.