Site Overlay

Coachiv juhtimisstiil

Coachiv juhtimisstiil

Juhtimistiil, milles juht kasutab oma igapäevses töös coachingu meetodeid ja vahendeid selleks, et toetada oma töötajate arengut ja  tõsta nende tööefektiivsust (Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühing).

Coachivat juhtumisstiili kasutav juht kasvatab töötajates eneseusku, motivatsiooni ning inimesi toetades ja neisse uskudes on ta ka ise seeläbi parem juht.

Juhi roll pole anda õigeid vastuseid vaid esitada õigeid küsimusi.

Signe Vesso

Kasutatud allikad:

Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu koduleht

Vesso, S. (2019) “Kovisooni käsiraamat. Juhtumite analüüs”