Site Overlay

Sotsiomeetria kasutamisest

Kuidas kasutada sotsiomeetriat suhete ja tööõhkkonna arendamisel?

Sotsiomeetria on ideaalne viis koolitusel, supervisioonil või mõnes muus inimestega töötamise situatsioonis uurida inimestevahelisi suhteid ja neid edendada, et luua grupis turvalisus.

Sotsiomeetria kätkeb endas nii nähtavat kui ka nähtamatut osa grupisuhetes. Selle abil saab teadlikult esile tuua grupiliikmete vahelisi suhteid. Saab ju vastuolude lahendamine võimalikuks alles siis, kui nende olemasolu on teadvustatud.

Sotsiomeetria on Jacob Levy Moreno filosoofia vaatenurk, mis uurib inimestevahelisi suhteid, valikuid ja vabadust ning grupidünaamikate mõjutamist. Meeskonna arendamise kontekstis tähendab see meeskonnaliikmete omavaheliste suhete teadlikku kaardistamist ja nende dünaamikate üle arutamist grupis.

Lähemal vaatlusel selgub, et kõik inimesed teevad järjepidevalt sotsiomeetrilisi valikuid kõigis gruppides, kuhu nad kuuluvad (perekond, sõpruskond, töökollektiiv, mõni hobiga seotud huviring, muu klubiline tegevus jne). Valik on jääda neutraalseks, kellegi poole pöördumine või mõnevõrra aktiivsem läbikäimine on samuti valik nagu ka mitte suhtlemine ehk kellestki eemaldumine. Neis valikutes on inimesed sageli vabad, kuid mitte alati. Näiteks töökeskkonnas ollakse tihti n-ö kohustatud vähemasti tööalaselt suhtlema tulenevalt kummagi osapoole rollist meeskonnas ja konkreetsetest tööülesannetest.