Site Overlay

Kuidas grupis õppimist soodustada sotsiomeetriat kasutades?

Osalen Nordic and Baltic bord of Examiners of in Psychodrama sociometry and group psychotherapy pilootprojektis “From I to We, enhancing social relations by creativity”, mille käigus viiakse läbi uurimus, kuidas soodustada grupis õppimist sotsiomeetriat kasutades, s.o õppijate omavahelisi suhteid nähtavaks tehes ja teadlikult suunates.

Tegu on täiskasvanute koolitajatele suunatud Erasmus+ pojektiga, mille raames viiakse täiskasvanute koolitajate sihtrühma seas läbi kolmest moodulist ja viiest õppepäevast koosnev koolitus Balti-ja Põhjamaade Psühhodraama Instituutide juhtide eestvedamisel:

Kokku on mitmeid erinevaid koolitusgruppe nimetatud maades + üks psühhodraama väljaõppega õppijatest, nn psühhodramaatikute rahvusvaline grupp ca 40 osalejaga. Esimene 2-päevane moodul toimus online 3.-4.septembril ja teine 2-päevane moodul igas riigis eraldi. Eestlased said kokku Tartu Psühhodraama Instituudis Aparaadi tehases 6.-7.oktoobril 2022.

Vasakult Anu Parts, Hiie Taniloo, Allan Kaljakin, Agne Puusaar, Kati-Riin Simisker, Kati Toobal, Kaia Lainola, Karin Hango, Endel Hango, Pille Isat, Liis Aavaste-Hango, Katrin Roosileht, Ellen Aunin, Piret Kanne, Rave Puhm, Kerli Stein, Sirle Roots.

Kolmas moodul toimub ühepäevase sessioonina 5.novembril taaskord online kõigi 40 osalejaga erinevatest maadest.

Projekti eesmärk on selgitada nii teoreetiliselt kui ka praktikas, kuidas psühhodraamal, sotsiodraamal ja sotsiomeetrial põhinevaid tegevusmeetodeid saab kõige paremini kasutada sotsiomeetrilise potentsiaali suurendamiseks täiskasvanuõppe rühmades nii veebis kui ka väljaspool seda.

Projekti elluviimisel kasutatakse metoodikana osaluspõhist koostööarendust ja ühisloomet, et pakkuda täiskasvanute koolitajatele ja teadlastele võimalust panustada koolitusprogrammi väljatöötamisse ja nende koolituste efektiivsuse uurimimisse. Lõppeesmärk on koostada koolitajate käsiraamat koos õppematerjalidega.


Vaata rohkem infot täiskasvanute koolitajatele suunatud projekti kohta siit👇
https://nbbe.eu/i2we