Site Overlay

Perelepituse praktika

Lepitus

Tunned, et olete jõudnud punkti, kus vajate neutraalse osapoole sekkumist/tuge, et jõuda oma ühis(t)e lapse/laste hooldusõiguse küsimuses üksmeelele.

Just siis aitab perelepitus, mis võimaldab tegeleda eskaleerunud konfliktiga või erimeelt olevaid vanemaid säästa kohtutee ettevõtmisest ja leida lahendus lapsehooldusküsimustes.

Oluline on lepitusprotsessi puhul vabatahtlikkuse printsiip, mis tähendab seda, et tülis olevad mõlemad vanemad on nõus kaasama välise lepitaja.

Perelepitus võimaldab

  • aidata lahutavatel või juba lahuselvatel vanematel leida lahendusi lapsega/lastega seotud vaidlusküsimustes;
  • edendada omavahel suhtlemist;
  • julgustada osapooli mõistma teineteise seisukohti ja uurima erinevaid võimalusi;
  • aidata langetada otsuseid.

Kuidas lepituse protsess praktikas välja näeb?

Lepituse protsess algab eelkohtumisega, mille käigus tülis olevad osapooled kohtuvad lepitajaga, kes aitab ära kuulata osapoolte nägemuse soovitud lahendusest ja vaidluse üksikasjad.

Sarnaselt coachingule liigutakse eesmärgi sõnastamise ja reaalse olukorra kirjeldamise etapist edasi võimaluste etappi. Enne kui saab genereerida võimalikke lahenduskäike, on oluline osapooltel mõista teise mõtteid, tundeid, soove, vajadusi.

Mis kasu on lepitusest ?

Lepituse positiivsed küljed:

  • lepitus võimaldab lahendada suure osa erimeelsustest kohtuväliselt;
  • kiirendada asjade käiku, säästa kohtu kulude arvelt raha ja aega;
  • tõhustada osapooltevahelist vastutulelikkust kokkulepete saavutamisel;
  • suurendada mõlema osapoole rahulolu kokkulepete osas;
  • parandada suhteid lapse ja hooldusõigust mitteomava vanema vahel;
  • on vabatahtlik kõikide osaliste jaoks.

Küsi personaalset pakkumist!