Site Overlay

Kuidas käib meeskonna kaasamine?

Kuidas meeskonna – eriti hajusana töötavate tiimi liikmeid kaasata paremate tulemuste saavutamiseks?

Kaasamine ja kaasatus on virtuaalsete ja hübriidmeeskondade juhtimisel veelgi olulisem ja usutavasti on nii mõnigi juht sellega kimpus. Kuidas hajusmeeskonda kaasata? Patrick Lencioni järgi on „ 5 põhjust, miks meeskonnad ei toimi“ (2008) järgmised:

  • puudub meeskonnaliikmete omavaheline usaldus;
  • konfliktihirm ja asjadest avatult mitte rääkimine;
  • vähene pühendumine ühiste otsuste elluviimisele;
  • üksteise kohustamise vältimine kokkulepitud tegevuste rakendamiseks;
  • ükskõiksus organisatsiooni tulemuste saavutamise suhtes.

Hajusa meeskonna juhtimisel on niisiis oluline mõelda, kuidas luua üksteisest eraldi – igaüks oma kodukontoris töötava meeskonnaliikmete vahel usaldus ja usalduslikud suhted, julgustada ka kõige vaiksemat ja tagasihoidlikumat tiimiliiget oma mõtteid avaldama ning eriarvamuste korral nende üle avatuna debateerima, et meeksonnana kokku leppida ühistes sihtides ja tegevusplaanides.

Kui töötaja ei tunne, et temaga ja tema seisukohtadega on arvestatud, siis isegi näiliselt oma vaikimisega justkui nõus olles ühe või teise otsusega, ta ei asu seda niivõrd pühendunult teostama selliselt, kui see oleks olnud tema enda idee. Samuti on ta vähem motiveeritud sellisel juhul osundama kolleegide käitumisele, kes oma oma tegutsemise või siis vastupidi mitte tegutsemisega töötab vastu meeksonnas kokkulepitud eesmärkide teostamisele.

Minu arvates peitud küsimuse, kuidas meeskonda kaasata võti meeskonnaliikmete omavahelise suhtlemise ja läbikäimise edendamises ning koos tegutsemise vajaduse suurendamises. On tööülesandeid, mida saab ideaalselt individuaalselt ära teha, ent kui töötaja ainult tegelebki ülesannetega, mille täitmiseks puudub vajadus teistega suhelda ja koostööd teha, siis eemalduvadki meeksonnaliikmed üksteisest.

Olen meeskonna arendamisest varasemalt kirjutanud, ent psühhodraama väljaõppega coachi ja superviisorina usun pigem tegutsemisse.

Dont tell me, show me!”

Zzerka Moreno

Mida teha aga siis, kui polegi võimalik anda selliseid tööülesandeid, mida meeskonnana koos teha? Siis aitab tiimiürituste regulaarselt. korraldamine. Kui Sa usud, et saan Sind ja Sinu meeskonda selles küsimuses aidata – kas siis meeksonnakoolituseläbiviimisega või mõnel muul moel, siis võta minuga julgesti ühendust.

Kasu meeskonna kaasamisest?

Meeskonna kaasamine – isegi kui see piirdub regulaarsete tiimiürituste ja koolitustega, aitab Sinul juhina paremini saavutada need tulemused, mida organisatsioon SInult kui juhilt ootab tänu sellele, et meeksonnas valitsevad usalduslikumad suhted, ei kardeta konflikte, ühiselt on kokku lepitud, kuidas kõige paremal ja tulemuslikumal viisil saavutada etteantud eesmärke ja seeläbi ollakse nii ise rohkem pühendunud kui jälgitakse heas mõttes ka seda, et teised tiimiliikmed panustaksid ühiselt kokkulepitud tulemuste nimel.

Küsi personaalset pakkumist!

=