Site Overlay

Eisenhoweri maatriks

Kuidas õppida tõhusamalt töötama kasutades Eisenhoweri aja kasutamise põhimõtteid?


„Kõige pakilisemad otsused on harva kõige olulisemad,” olevat öelnud kunagine Ameerika president Dwight D. Eisenhower. Teda tunti eeskujuliku ajajuhtimise meistrina – ta valdas oskust kõike õigel ajal teha. Eisenhoweri meetodiga õpite te vahet tegema olulise ja pakilise vahel. Ükskõik, missugune töö teie kirjutuslaual maandub – paigutage see alati esmalt Eisenhoweri mudelisse ja otsustage seejärel, millal millega tegeleda.

https://slab.com/blog/eisenhower-matrix/
Allikas: https://slab.com/blog/eisenhower-matrix

Sageli keskendume me liialt lahtrile „pakiline ja oluline” – asjadele, mis tuleb otsekohe ära teha.

Küsige endalt:

  • Millal teen ma ära asjad, mis on olulised, aga mitte pakilised?
  • Millal võtan ma endale aega olulisteks ülesanneteks, et need ära teha veel enne, kui need pakiliseks muutuvad?

Lahtrisse “Oluline, aga mitte pakiline” kuuluvad pikaajalised strateegilised otsused.


Parem hilja kui mitte kunagi. Aga veel parem: mitte kunagi hilja.

Kasutatud kirjandus:

Tschäppeler, R., Krogerus, M. (2015) 50 edumudelit. Väike strateegiliste otsuste käsiraamat

https://slab.com/blog/eisenhower-matrix