Site Overlay

Psühhodraama meetodi kasutamisest

Miks ja millal kasutada psühhodraama meetodit?

Põhjuseid on mitmeid. Üks võimalus kasutada psühhodraama keskseid meetodeid nagu kohtumine (inglise keeles “encounter”) ja rollivahetus on konflikti lahendamise eesmärgil kui puudub võimalus vastaspoolega silmast silma suhtlemiseks. See ei pruugi olla ilmtingimata olukord kui inimene on siitilmast lahkunud vaid konflikti eskaleerumise korral.

Tõnu Lehtsaar (2015) määratleb eskalatsiooni konflikti muutumist kontrollimatuks nii põhiküsimuse, osalejate arvu kui ka emotsionaalsete reaktsioonide poolest. Viimasel juhul võib vastasseis olla arenenud nii kaugele, et osapooled enam ei suhtle.

Rollivahetus annab inimesele võimaluse uurida tekkinud olukorda läbi teise osapoole vaatenurga ja avastada erinevaid valikuvõimalusi, sh neid läbi katsetada.Martti Lindquist (2003) väidab, et rollivahetused võimaldad uurida eneses olevaid “vastandrolle”. Kusjuures inimese mina moodustubki tema rollidest.