Site Overlay

tunnistus “DELF-DALF eksamite hindaja võrgustikuüritus”

“Rahvusvaheliste prantsuse keele DELF-DALF eksamite hindajate võrgustikuüritus”, Pariis 2015

attestation_CIEP-AKALJAKIN

Ülemaailmse DELF-DALF eksamite hindajate võrgustikuürituse raames osalesin kolmes järgnevas töötoas:

  • “DEF-DALF eksamite ja sellega kaasnevate võimaluste tutvustamine oma kodumaal” (“Promouvoir localement les diplômes DELF et DALF”);
  • “Prantsuse keele õpetajate koolitamine DELF-DALF eksamiteks valmistumisel” (“Former les équipes à la préparation des candidats “);
  • “IKT vahendite kasutamine eksamiteks ettevalmistamisel” (“Utiliser les outils informatiques”).