Site Overlay

Täiskasvanute õppimine

Täiskasvanute õppimine

“Eneserealiseerimis- ja eneseloomise protsess, mille jooksul avastatakse ennast, enda võimeid ja piire, kogetakse muutusi, õpitakse uut. Samal ajal läbitakse elu pöördepunkte, otsitakse vastuseid keerulistele isiklikele küsimustele või lahendatakse raskeid tööalaseid probleeme. Alustatakse uues ametis või õpitakse uusi sotsiaalseid ja ametialaseid rolle.” (Märja T., Jõgi L., Lõhmus M., 2021:81).

Viidatud raamatus täiskasvanute õppimisest ja õpetamisest, toovad autorid välja, et sellistes olukordades vajavad täiskasvanud õppijad mõistmist, tuge, kuulamist ja kannatlikkust, nõustamist, suunamist ja läbimõeldud õpetamist.

Täiskasvanuks kasvamine ja olemine tähendab:

  • Sotsiaalsete rollide paljusust
  • Sotsiaalset aktiivset elulaadi
  • Väärtuspõhist käitmumist

Täiskasvanuks kujunetakse kohanedes, tegutsedes, elukeskkonda mõjutades, suheldes, kuulates, märgates, lugedes, omandades, kogedes, analüüsides, uurides, elades enda elu ja sellest õppides, kusjuures olulisel kohal on eneserefleksioon.

Püüdes teisi õnnelikuks teha, saame ka ise õnnelikuks

Maurice Maeterlinck

Kasutatud allikad:

Märja T., Jõgi L., Lõhmus M., (2021) “Andragoogika. Raamat täiskasvanute õppimisest ja õpetamisest”