Site Overlay

Referentsid

Tagasiside:

Väga meeldis see, et supervisioonid ei läinud „laadaks“ vaid sundisid enam mõtlem ja analüüsima oma tegevust.

Kindlasti soovitan supervisiooni ka teistele meeskondadele.

Suur tänu sinu energia ja pühendumuse eest!

Marika Drenkhan, Valga Perekeskus Kurepesa juhataja

Koostöö oli alati meeldiv ja iga kord kui supervisioon läbi sai, oli kuidagi kergem olla ning asjadele sai teise arusaamise.

Ilona Hommik, Valga Perekeskus Kurepesa sotsiaaltöötaja

Allan aitas mul näha asju selliste nurkade alt, milleni ise ei oleks jõudnud. Tema kasutatud meetodid tõid ühtlasi nii selguse, kui panid mõtlema sügavamalt. Lahendamatuna näivad olukorrad said tema abiga kergusega lahendatud. Allani tähelepanulikkus, professionaalsus ja oskus just seda õiget ruumi luua tõid nähtavale kõik vajalikud aspektid, et jõuda enesereflektsiooniga soovitud tasemeni. Kõik kohtumised moodustasid lõpuks ühtse terviku ja ma olen väga tänulik kogu protsessi eest. Ilma Allanita ei oleks ma saavutanud seda rahu eneses ega aktsepteerinud oma valikuid sellisel viisil. Tänan sind kõikide märkamiste eest!

Ingrid Mitt, andragoog ja Mitberg OÜ tegevjuht

Allan toetas mind superviisorina olukorras, kus vajasin tööalaseid muutusi ning otsisin uusi lahendusi oma projektide ja meeskonna tõhustamiseks. Allani tähelepanelikkus, oskus märgata ja kuulda aga ka esitada vahest ebamugavaid küsimusi aitasid mul leida vastuseid väljakutseid pakkuvates olukordades. Minu jaoks toetas supervisooni protsessi Allani oskus valida sobivaid tegevuslikke meetodeid, aga ka tema järjepidevus, mis aitas mul minna kindlalt soovitud eesmärgi suunas. Allani superviisorina võib iseloomustada kui väga head ja eetilist professionaali, kelle kõrval on turvaline areneda

Georgi Skorobogatov, Euroopa Täiskasvanuhariduse veebikeskkonna EPALE Eesti Keskus juht

Mulle on Allan jätnud endast eetilise, avatud ja empaatilise inimesena väga sügava mulje. Tema loomuses on unikaalselt omavahel tasakaalus inimlik soojus ja järjekindel põhimõtetele tuginev juhtimisoskus. Allani lähenemine inimestele ja meeskondadele on ühtlasi kreatiivne, samas tugevalt “jalad maas”. Tema vaade maailmale on avar, delikaatne ja kaasakiskuv. Ma usaldaksin Allaniga võtma ette ja koos tegema midagi, mida pole enne teinud, sest tean, et saaksime hakkama.

Elina Peri, PERH Keemiaravi osakonna õendusjuht