Site Overlay

Konflikt

Konflikt – mis on konflikt?

Tõnu Lehtsaar (2015) määratleb konflikti kui suhestuvate osapoolte vastasseisu mingis küsimuses.

See tähendab, et konflikt puudutab suhteid, leiab aset osapoolte vahel ja kesksel kohal on põhiküsimus. Vastasseisu põhjuseks on reeglina huvide, arusaamade, eesmärkide, tegutsemisviiside või väärtuste ühtimatus. Konflikti tulemusel muutub osapoolte suhtlemise sisu ja stiil.

Argielus mõistetakse konflikti kui vastuolu, erimeelsust, arusaamatust, pinget või pingelist olukorda, aga ka kui võitlust.

Sotsiomeetria on ideaalne viis uurida konflikti, sest põhiküsimus – miks üldse konfliktis ollakse, on üldjuhul seotud inimsuhetega.

Oluline ei ole konflktide olemasolu või puudumine suhetes vaid oskus neid konstruktiivselt lahendada, sest tulenevalt erinevatest käitumisstiilidest (link DiSC mudelile) on eriarvamused paratamatud. Taas jõuame selle juurde, et märksõnaks on kohanemisvõime. Paljud konfliktid jäävad lahenduseta just seetõttu, et püütakse läbi suruda enda agenda püüdmata seejuures mõista teise osapoole seisukohta (rääkimata sellega arvestamisest) ja ühel hetkel on eesmärk omaette teise osapoole kahjustamine.

See, kuidas vastasseisud lahenevad või arenevad, sõltub paljuski sellest, kuidas nendesse suhtuda. Suhtumised kujundavad olukordi seeläbi, et me käitume vastavalt oma suhtumisele ja see mõjutab teist osapoolt reageerima. Hoiakud loovad sotsiaalse tegelikkuse.

Konflikti lahendamise seisukohast on oluline võime asetada end vastaspoole seisukohale ja analüüsida tekkinud olukorda teise poole vaatenurgast.

Minu soov on aidata Sul jõuda kõiki osapooli rahuldava kokkuleppeni.

Konflikti lahendamise seisukohast on oluline, et osapooled:

  • mõistaksid üksteise seisukohti ja huvide nö põhjendatust;
  • teadvustaksid, kuidas teised tekkinud olukorda näevad.

Kui minu profiil kõnetab Sind, siis võta minuga julgesti ühendust.